1. HENKILÖKOHTAISEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Tässä osiossa perehdyt ammatillisen erityisopetuksen perusteisiin, erityisen tuen tarpeen määrittämiseen ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman eli HOJKS:n lainsäädännölliseen perustaan.

Yksilöllisen oppimisen järjestämisessä määritellään opiskelijan erityisen tuen tarve.  HOJKS:iin kirjataan erityisopetuksen peruste, jonka avulla pyritään sovittamaan tuen tarve ja yksilölliset tukitoimet.

  • HOJKS:iin tulee sisältyä jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jossa määritellään opiskelijan yksilölliset tavoitteet
  • Opiskelijan tavoitteet voidaan mukauttaa (yksilöllistää) yhden tai useamman opintokokonaisuuden osalta
  • Opetuksessa tulee tukea opiskelijan vahvoja osaamisalueita opetuksessa, työssäoppimisjaksolla, arvioinnissa ja ammattiosaamisen näytöissä, jotta hän sijoittuisi paremmin työhön
  • Erityisesti tulee kiinnitetään huomiota työssä harjaantumiseen työssäoppimisen jakson aikana
  • Opiskelijan edistymistä tulee seurata koulutuksen aikana ja tarvittaessa muuttaa henkilökohtaisia tavoitteita ja tukitoimia
  • Opetuksessa ja ohjauksessa on huomioitava erilaiset pedagogiset menetelmät (esim. toiminnalliset menetelmät, yhteistoiminnallisuus) ja opetusjärjestelyt (esim. yksilö- ja pienryhmäohjaus, ajoitus ym.)
Tähän osioon kuuluvat alasivut:


Seuraava sivu >