Harjoittelun aikana

Opiskelija asettaa 2-5 osaamistavoitetta harjoittelulleen. Opiskelijoilla on käytössään toimintaterapiaopiskelijoiden arviointipassi.

Ohjaava opettaja käy 1-3 kertaan harjoittelupaikassa tai harjoittelun ohjaus voi tapahtua etänä erilaisten viestintävälineiden kautta. Ohjaava opettaja ottaa yhteyttä harjoittelupaikkaan yleensä ensimmäisen harjoitteluviikon aikana arviointiajan sopimiseksi.

Opiskelija noudattaa harjoittelun aikana harjoittelupaikan sovittuja sääntöjä sekä toimintaterapian ammattieettisiä ohjeita.  Harjoittelulle on olemassa hylkäämisen kriteerit

Opiskelija merkitsee työvuorotaulukkoon harjoittelupaikassaan olevat tunnit (mielellään kokonaisia päiviä). Harjoitteluun liittyy myös opiskelijan tekemiä tehtäviä ja harjoittelun kohdassa on merkitty harjoittelijan konkreettisesti tehtävät tunnit harjoittelupaikassa erikseen.