Ennen harjoittelun alkua

1. Opiskelija varaa harjoittelupaikan jobstepin kautta tai suoraan soittamalla harjoittelupaikkaan. Opiskelijoita on ohjeistettu ottamaan yhteyttä harjoittelupaikkaan myön noin kuukautta ennen harjoittelun alkua käytönnön asioiden sopimisesta, esim. vaatetus, avaimet jne.

2. Kaikissa harjoittelupaikoissa, joissa toimintaterapeuttiopiskelija tekee harjoitteluita tulee olla voimassa oleva harjoittelusopimus vakuutusten voimassaolon takia. Niissä harjoittelupaikoissa, joissa JAMK:lla on paljon harjoittelijoita on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jotka uusitaan vuosittain.

Paikkoihin, joissa ei ole toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta tulee opiskelijan laatia yhdessä harjoittelupaikan ja koulun kanssa määräaikainen harjoittelusopimus liitteineen. Sopimuksen tulee olla voimassa ennen harjoittelun alkua!

3. Harjoittelun tapahtuessa lasten ja nuorten palveluissa opiskelijoiden tulee esittää enintään 6 kk vanha rikostaustaote  tutoropelle/ohjaavalle opettajalle ennen harjoittelun alkua harjoittelun ollessa 15 opintopisteen laajuinen

4. Opiskeliat ovat suorittaneet hyväksytysti KanTa tietoturvatestin osana opintojaan

4. Harjoittelun ohjaava opettaja nimetään koululta noin viikkoa ennen harjoittelun alkua, jos jotain kysymyksiä harjoittelusta tulee ennen harjoittelun alkua ne voi suunnata opiskelijan tutoropelle.