Yleistä toimintaterapian harjoitteluista

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa toimintaterapeutin ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Toimintaterapeutin tutkinto on 210 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Syksystä 2015 alkaen  toimintaterapian opintoja voi suorittaa päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna.

Toimintaterapian opintojen aikana opiskelija hankkii osaamista toimintaterapian asiantuntijatehtäviin. Osaamisenkasvu tapahtuu ammattialakohtaisen teoriatiedon sekä käytännössä tapahtuvan harjoittelun kautta, jotka toteutuvat sekä päivä- että monimuoto-opiskelussa. Harjoittelujaksojen aikana opiskelija perehtyy toimintakyvyn tukemiseen erilaissa toimintaympäristöissä mm. sairaaloissa, kuntotuslaitoksissa, mutta opiskelijoita kannustetaan löytämään myös ns. uudenlaisia harjoittelupaikkoja esim. kolmannelta sektorilta.

Toimintaterapeutin tutkintoon  sisältyvien harjoitteluiden  tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti toimintaterapian ja opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman kannalta keskeisiin työ- ja kehittämistehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Voit tutustua toimintaterapian opintoihin  jamk.fi sivuilla