Käyttösäännöt ja tietosuojaselosteet

JAMKin Exam-tenttisovelluksen käyttösäännöt

Exam-tenttisovelluksen käyttösäännöt, joihin opiskelija sitoutuu käyttäessään Examia. Opiskelija hyväksyy käyttösäännöt kirjautuessaan ensimmäisen kerran Examiin.

Examissa noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä opintojen suorittamisesta, arvioimisesta ja kurinpitomenettelystä (18 §, 21 §, 40 §).

Exam-tentteihin voivat osallistua vain läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on tenttimisen edellyttämä opiskeluoikeus ja siitä on sovittu opintojakson opettajan kanssa.

Exam-tenttejä valvotaan tallentavalla kamera- ja äänivalvonnalla. Kun varaat tenttiajan Examstudiosta, annat suostumuksesi tallentavaan kamera- ja äänivalvontaan.

Exam-tenttiin osallistuvalla on velvollisuus pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä korkeakoulun henkilöstöön kuuluvalle valvojalle. Exam-tenttiin osallistuneella on myös velvollisuus tulla kutsusta todistamaan henkilöllisyytensä hänelle ilmoitetulla tavalla.

Lisäksi noudatetaan seuraavia käyttösääntöjä:

Examstudioon ei saa viedä omia tavaroita, esim. välttämättömiä lääkkeitä, ellei siitä ole etukäteen sovittu opettajan kanssa. Tenttijä voi jättää tavaransa tenttitilan ulkopuolella oleviin säilytyslokeroihin.

Examstudion oven lukitus aukeaa 25 minuuttia yli tasatunnin ja on auki siitä seuraavat 15 minuuttia.

Exam-tentti alkaa aina 30 minuuttia yli tasatunnin. Tenttiajasta viimeiset viisi minuuttia opiskelija varaa tentin palautukseen ja poistumiseen, koska seuraava tenttijä voi olla odottamassa vuoroaan samalle tenttikoneelle. Tentin kesto on joku seuraavista:

  • 60 min (1 x 60 min = 1 luentotunti, josta kirjoitusaikaa 55 min, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)
  • 90 min (2×45 min = 2 luentotuntia, josta kirjoitusaikaa 85 min, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)
  • 135 min (3x 45 min = 3 luentotuntia, josta kirjoitusaikaa 130 minuuttia, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)
  • 240 min (4 x 60 min = 4 luentotuntia, josta kirjoitusaikaa 235 min, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)

Tentin jälkeen tenttikoneelta ja tilasta on poistuttava välittömästi. Tenttipiste tulee siistiä seuraavaa tenttijää varten, ja käytetyt suttupaperit on jätettävä Examstudiossa olevaan lukkoroskikseen.

Exam-tentistä ei voi poistua ja palata takaisin tentin aikana. Jos poistuminen on välttämätöntä esim. terveydellisistä syistä johtuen, asiasta täytyy sopia etukäteen opettajan kanssa. Tentti voidaan hylätä, mikäli tentistä on poistuttu ja palattu takaisin ilman sopimusta opettajan kanssa.

Voit poistua tentistä, kun olet saanut vastauksesi valmiiksi.

Arvosteltavaksi jätettyä Exam-tenttisuoritusta saa ilmoittautua suorittamaan uudelleen vasta sen jälkeen, kun opettaja on arvioinut tentin. Tentin ja/tai opintojakson arviointiajoissa noudatetaan tutkintosääntöä (21§).

Exam-tentissä noudatetaan JAMKin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja JAMKin järjestyssääntöjä (lue Elmossa)

Opiskelija suostuu siihen, että videovalvonnan ja Exam-tenttisovelluksen tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Säilytyslokerikot on sallittu vain Examstudiossa tenttiville tentin ajaksi. Opiskelija sitoutuu tyhjentämään käyttämänsä säilytyslokerikon välittömästi tentin suoritettuaan.

Katso Elmo-intrassa:

Exam-tenttisovelluksen henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste (Elmossa)

Exam-tenttitilan Examstudion tallentava kameravalvonta tietosuojaseloste (Elmossa)