Käyttösäännöt ja tietosuojaselosteet

JAMKin Exam-käyttösäännöt

Opiskelija sitoutuu noudattamaan Exam-tenttisovelluksen ja JAMKin Examstudion käyttösääntöjä tenttiessään JAMKin Examstudiossa. Käyttösääntöjen hyväksyntä tapahtuu siinä vaiheessa, kun opiskelija kirjautuu ensimmäisen kerran Examiin tai hän on ensimmäistä kertaa varaamassa .

Examissa noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä opintojen suorittamisesta, arvioimisesta ja kurinpitomenettelystä (18 §, 21 §, 40 §).

Exam-tentteihin voivat osallistua vain läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on tenttimisen edellyttämä opiskeluoikeus. Lisäksi tentistä on tullut sopia opintojakson opettajan kanssa.

Exam-tenttejä valvotaan tallentavalla videovalvonnalla (myös äänet tallentuvat). Kun varaat tenttiajan Examstudiosta, annat suostumuksesi tallentavaan videovalvontaan.

Exam-tenttiin osallistuvalla on velvollisuus pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä korkeakoulun henkilöstöön kuuluvalle valvojalle. Exam-tenttiin osallistuneella on myös velvollisuus tulla kutsusta todistamaan henkilöllisyytensä hänelle ilmoitetulla tavalla.

Examstudioon ei saa viedä omia tavaroita, kuten esim. laukkuja/reppuja, kännyköitä/tabletteja, rannekelloja, ulkovaatteita, laskimia ja välttämättömiä lääkkeitä eikä myöskään juomia sekä ruokaa. Laskimen ja välttämättömien lääkkeiden viemisestä tulee sopia etukäteen opettajan kanssa. Tenttijä voi jättää tavaransa tenttitilan ulkopuolella oleviin lukittaviin säilytyslokeroihin.

Examstudion oven lukitus aukeaa 25 minuuttia yli tasatunnin ja on auki siitä seuraavat 15 minuuttia.

Exam-tentti alkaa aina 30 minuuttia yli tasatunnin. Tenttiajasta viimeiset viisi minuuttia opiskelija varaa tentin palautukseen ja poistumiseen, koska seuraava tenttijä voi olla odottamassa vuoroaan samalle tenttikoneelle. Tentin kesto on joku seuraavista:

  • 60 min (1 x 60 min = 1 luentotunti, josta kirjoitusaikaa 55 min, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)
  • 90 min (2×45 min = 2 luentotuntia, josta kirjoitusaikaa 85 min, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)
  • 135 min (3x 45 min = 3 luentotuntia, josta kirjoitusaikaa 130 minuuttia, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)
  • 240 min (4 x 60 min = 4 luentotuntia, josta kirjoitusaikaa 235 min, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)

Tentin jälkeen tenttikoneelta ja tilasta on poistuttava välittömästi. Tenttipiste tulee siistiä seuraavaa tenttijää varten, ja käytetyt suttupaperit on jätettävä Examstudiossa olevaan lukkoroskikseen.

Exam-tentistä ei voi poistua kesken tentin ja palata takaisin. Jos poistuminen on välttämätöntä esim. terveydellisistä syistä johtuen, asiasta täytyy sopia etukäteen opettajan kanssa. Tentti voidaan hylätä, mikäli tentistä on poistuttu ja palattu takaisin ilman sopimusta opettajan kanssa.

Tentistä voi poistua, kun on saanut vastauksen valmiiksi. Tentistä tulee kuitenkin poistua viimeistään oman tenttiajan viiden viimeisen minuutin aikana.

Arvosteltavaksi jätetyn Exam-tenttisuorituksen jälkeen voi ilmoittautua samaan tenttiin uudelleen vasta sen jälkeen, kun opettaja on arvioinut tenttisuorituksen. Tentin ja/tai opintojakson arviointiajoissa noudatetaan tutkintosääntöä (21§).

Exam-tentissä noudatetaan JAMKin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja JAMKin järjestyssääntöjä (lue Elmossa)

Opiskelija suostuu siihen, että videovalvonnan ja Exam-tenttisovelluksen tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Examstudion oven välittömässä läheisyydessä olevat säilytyslokerikot on varattu vain Examstudiossa tenttiville tentin ajaksi. Opiskelija sitoutuu tyhjentämään käyttämänsä säilytyslokerikon välittömästi tentin suoritettuaan.

HUOM. Yhdenkin käyttösäännön rikkominen tai noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.

Katso Helpdesk-sivustolla:

Exam-tenttisovelluksen EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste

Examstudion tallentavan kameravalvontajärjestelmän tietosuojaseloste