Jamkin EXAM-käyttösäännöt ja -tietosuojaselosteet

Opiskelija sitoutuu noudattamaan EXAM-tenttisovelluksen ja Jamkin Examstudion käyttösääntöjä tenttiessään Jamkin Examstudiossa. Käyttösääntöjen hyväksyntä tapahtuu siinä vaiheessa, kun opiskelija kirjautuu ensimmäisen kerran EXAMiin tai hän on ensimmäistä kertaa varaamassa tenttiaikaa Jamkin tenttistudioista.

EXAMissa noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä opintojen suorittamisesta, arvioimisesta ja kurinpitomenettelystä (18 §, 21 §, 40 §).

Oikeus tenttiä EXAMissa

EXAM-tentteihin voivat osallistua vain läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on tenttimisen edellyttämä opiskeluoikeus. Lisäksi tentistä on tullut sopia opintojakson opettajan kanssa.

Henkilöllisyyden todistaminen

EXAM-tenttiin osallistuvalla on velvollisuus pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä korkeakoulun henkilöstöön kuuluvalle valvojalle. Turbiini K205 -tenttitilassa henkilöllisyystodistus asetetaan tenttipöydälle sille osoitettuun kohtaan. Exam-tenttiin osallistuneella on myös velvollisuus tulla kutsusta todistamaan henkilöllisyytensä hänelle ilmoitetulla tavalla.

Tavaroiden mukaan ottaminen Examstudioon

Examstudioon ei saa viedä omia tavaroita, kuten esim. laukkuja/reppuja, kännyköitä/tabletteja, rannekelloja, ulkovaatteita, laskimia ja välttämättömiä lääkkeitä eikä myöskään juomia sekä ruokaa. Laskimen ja välttämättömien lääkkeiden viemisestä tulee sopia etukäteen opettajan kanssa. Liikkumiseen käytettävän apuvälineen (pyörätuoli, kyynärsauvat tai kainalosauvat) voit tuoda Examstudioon ilman erillistä sopimista opettajan kanssa.

Tenttijä voi jättää tavaransa tenttitilan ulkopuolella oleviin lukittaviin säilytyslokeroihin. Myös ulkopäällysvaatteet tulee jättää säilytyslokeroihin. Examstudion oven välittömässä läheisyydessä olevat säilytyslokerikot on varattu vain Examstudiossa tenttiville tentin ajaksi. Opiskelija sitoutuu tyhjentämään käyttämänsä säilytyslokerikon välittömästi tentin suoritettuaan.

Poistuminen Examstudiosta

EXAM-tentistä ei voi poistua kesken tentin ja palata takaisin. Jos poistuminen on välttämätöntä esim. terveydellisistä syistä johtuen, asiasta täytyy sopia etukäteen opettajan kanssa. Tentti voidaan hylätä, mikäli tentistä on poistuttu ja palattu takaisin ilman sopimusta opettajan kanssa.

Tentin jälkeen tenttikoneelta ja tenttitilasta on poistuttava välittömästi. Tenttipiste tulee siistiä seuraavaa tenttijää varten, ja käytetyt suttupaperit on jätettävä Examstudiossa olevaan lukkoroskikseen.

Tentistä voi poistua, kun on saanut vastauksen valmiiksi. Tentistä tulee kuitenkin poistua viimeistään oman tenttiajan viiden viimeisen minuutin aikana.

Videovalvonta

EXAM-tenttejä valvotaan tallentavalla videovalvonnalla (myös äänet tallentuvat). Kun varaat tenttiajan Examstudiosta, annat suostumuksesi tallentavaan videovalvontaan.

Opiskelija suostuu siihen, että videovalvonnan ja EXAM-tenttisovelluksen tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Uudelleenilmoittautuminen samaan tenttiin

Arvosteltavaksi jätetyn EXAM-tenttisuorituksen jälkeen voi ilmoittautua samaan tenttiin uudelleen vasta sen jälkeen, kun opettaja on arvioinut tenttisuorituksen. Tentin ja/tai opintojakson arviointiajoissa noudatetaan tutkintosääntöä (21§).

Sisäänpääsy Examstudioon

Examstudion oven lukitus aukeaa 25 minuuttia yli tasatunnin ja on auki siitä seuraavat 15 minuuttia.

EXAM-tentti alkaa aina 30 minuuttia yli tasatunnin. Tenttiajasta viimeiset viisi minuuttia opiskelija varaa tentin palautukseen ja poistumiseen, koska seuraava tenttijä voi olla odottamassa vuoroaan samalle tenttikoneelle. Tentin kesto on joku seuraavista:

  • 60 min (1 x 60 min = 1 luentotunti, josta kirjoitusaikaa 55 min, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)
  • 90 min (2×45 min = 2 luentotuntia, josta kirjoitusaikaa 85 min, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)
  • 135 min (3x 45 min = 3 luentotuntia, josta kirjoitusaikaa 130 minuuttia, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)
  • 240 min (4 x 60 min = 4 luentotuntia, josta kirjoitusaikaa 235 min, tentin palautus ja poistuminen koneelta 5 min)

HUOM. Yhdenkin käyttösäännön rikkominen tai noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.

EXAM-tentissä noudatetaan Jamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja Jamkin järjestyssääntöjä (lue Elmossa).

Katso lisäksi Helpdesk-sivustolla:

EXAM-tenttisovelluksen EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste

Examstudion tallentavan kameravalvontajärjestelmän tietosuojaseloste