Tentaattorin tai arvioijan vaihtuminen

Jos Exam-tentaattori tai kypsyysnäytteen arvioija vaihtuu, voit tehdä muutoksen tentin Perustiedot-näkymässä. Tämän muutoksen voit tehdä, vaikka tenttiin olisi varauksia. Exam ilmoittaa tästä sinulle.

  1. Etsi muutettava tentti sivuvalikon Haku-toiminnolla.
  2. Klikkaa tentti auki. Perustiedot-näkymä on nyt auki.
  3. Tentaattori-kentässä voit lisätä (klikkaa hakukenttään), muuttaa ja poistaa tentaattorin (klikkaa sinistä nimikenttää). Älä poista omaa nimeäsi!
    Arvioijan voit muuttaa samalla tavalla:

Opettaja-luo-uusi-tentti-kypsyysnäyte-lisää-arvioija

4. Tallenna lopuksi muutokset.

Muutokset tulevat voimaan tenttivarauksiin. Muutos ei ulotu jo palautuneisiin tenttivastauksiin, joissa arviointi on jo aloitettu.