Tarkasta kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen kirjoittamisesssa noudatetaan opinnäytetyöfoorumin hyväksymää prosessia, katso Elmo-intra.

Examissa kirjoitetun kypsyysnäytteen tarkistaa opinnäytetyön ohjaaja eli tentaattori. Kypsyysnäytteen kielentarkistuksen tekee kielikeskuksen opettaja, ja hän on Examissa arvioija. Kypsyysnäytteen tarkistamisessa on kolme päävaihetta. Etene tässä ohjeen mukaisessa järjestyksessä.

  • Vaihe 1: Tentaattori vastaanottaa tenttivastauksen eli kypsyysnäytteen, (Hyväksytty/Hylätty), arvioi sen sisällöllisesti ja lähettää kielentarkastajalle.
  • Vaihe 2: Kielentarkastaja tarkastaa kypsyysnäytteen, antaa mahdollisesti palautteen opiskelijalle ja palauttaa kypsyysnäytteen tentaattorille.
  • Vaihe 3: Tentaattori antaa arvioinnin koko tentistä (jossa on siis vain yksi kysymys), lukitsee arvioinnin ja tiedottaa opiskelijaa.

 

Vaihe 1 Tentaattori:

Aloita kypsyysnäytteen tarkistaminen kirjautumalla Examiin. Työpöydällä näet palautetut kypsyysnäytteet, tarvittaessa säädä alku- ja päättymisajankohtia saadaksesi halutun opiskelijan tenttivastauksen esiin. Klikkaa tenttiä Tentti-sarakkeessa:

 

Nyt on avoinna kypsyysnäytteen Tenttivastauksen arviointi-näkymä, voit kutistaa kelluvan Palaute opiskelijalle -ikkunan klikkaamalla punaisesta nuolimerkistä. Tenttivastauksen saat esiin klikkaamalla Vastauksen liitetiedostoa:

 

Luettuasi vastauksen, lisää arviointi Arviointi-kenttään (Hyväksytty/Hylätty), älä tee muita hyväksymismerkintöjä tässä vaiheessa, kuvassa vaihe 1:

 

Hylätty kypsyysnäyte-tentti

Jos kypsyysnäyte on sisällön puolesta hylätty, tentaattorina kirjoita syy Palaute opiskelijalle -kenttään, valitse tentin arvosanaksi Hylätty, klikkaa Tallenna ja klikkaa Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painikkeita. Opiskelija saa Examista viestin arvioinnin valmistumisesta. Opiskelija näkee arvioinnin kirjauduttuaan Examiin.

Kypsyysnäytteen uusiminen Examissa:

  • Tentaattori luo uusintaa varten tentin kopioimalla  kypsyysnäyte-tentistä uuden tentin.
  • Etsi Tentit-näkymässä kypsyysnäytetentti, klikkaa ko. tentin kohdalla kopioi-kuvaketta, jolloin osa tentin perustiedoista on valmiina.
  • Muuta tentin nimi lisäämällä sen eteen ”Uusintatentti”. Täytä uusintatentin loput perustiedot:tenttiperiodi, kiinnitä opintojakso, kielentarkastaja ynnä muut kentät. Tallenna ja julkaise.

Kehoita opiskelijaa tekemään uusi tenttivaraus tähän uusinta-tenttiin.

Jatkossa voit ohjata kaikki kypsyysnäytteen uusijat ilmoittautumaan tähän juuri luotuun uusintatentiin.

 

Tenttivastauksen arviointi – näkymässä alempana ovat tiedot kaikista kypsyysnäytteen tentaattoreista, arvioijista sekä arvioinnin sen hetkisestä tilanteesta (kuvassa näkyy punaisella merkintä Kesken). Arvioituasi kypsyysnäytteen sisällöllisesti, kirjoita sähköpostiviesti kielentarkastajalle (=arvioijalle) ja klikkaa Lähetä:

Vaihe 2 Kielentarkastaja:

Nyt on kielentarkastajan vuoro tarkastaa kypsyysnäyte. Kirjaudu Examiin, ja etsi kielentarkastukseen tullut tenttivastaus. Klikkaa tenttiä Tentin nimi-sarakkeessa, tenttivastaus eli kypsyysnäyte (docx) avautuu:

Lue tenttivastaus.  Jos kypsyysnäytteellä on merkittävää uutisarvoa, kannusta opiskelijaa tarjoamaan tiedotettaan medialle kirjoittamalla siitä Palaute opiskelijalle-ikkunaan ja liitä opiskelijan vastaus (docx) palautteeseen:

Luettuasi tenttivastauksen, tee merkintä Arvioinnin tilanne -kenttään (Kesken->Valmis, kuvassa vaihe 2.). Älä tee muita arviointimerkintöjä. Lopuksi kirjoita tarvittaessa sähköpostiviesti muille arvioijille (=tentaattorille eli ohjaajalle) ja klikkaa Lähetä:

 

Vaihe 3 Tentaattori:

Tässä vaiheessa kypsyysnäyte on palautunut kielen tarkastuksesta, ja tentaattori tekee lopullisen, koko tenttiä koskevan arvioinnin (sisältö ja kielen tarkastus huomioituna). Anna arvosana (Hyväksytty/Hylätty), kypsyysnäyte on kokonaissuoritus, pisteet on 0 op. Klikka Tallenna.

Lopuksi klikkaa Lukitse koko tentin arviointi ja tiedota opiskelijaa. Tämän jälkeen tentin arviointia ei voi enää Examissa muuttaa:

 

Valmis arvioitu kypsyysnäyte-tentti näkyy opiskelijan Exam-työpöydällä:

Seuraavaksi tentaattori toimittaa yksikössä sovitulla tavalla tiedon suorituksesta eteen päin vietäväksi (esim. opiskelijapalveluihin sähköpostilla) ASIO-opintotietorekisteriin. Examista tiedot eivät siirry automaattisesti opintotietorekisteriin.