Tentin laatiminen

Tentin laatimisessa on neljä vaihetta:

  • tentin liittäminen opintojaksoon
  • tentin perustietojen määrittely
  • tenttikysymysten lisääminen
  • tentin julkaisu.

Tentin voit laatia omalla koneellasi. Opiskelija suorittaa tentin Examstudiossa. Missään muualla EXAM-tentin suorittaminen ei onnistu.

1. Liitä tentti opintojaksoon

Kirjaudu EXAM-sovellukseen Jamkin käyttäjätunnuksellasi osoitteessa https://exam.jamk.fi . Selainsuositus: 1. Firefox 2. Chrome. Muille selaimille ei ole sovellustukea.
Henkilökohtaisella EXAM-työpöydälläsi näet luomasi tentit. Valitse Uusi tentti ja sen jälkeen Yleinen tentti. Henkilökohtainen tentti valitaan vain silloin, kun tentti on suunnattu yhdelle tietylle opiskelijalle. Jamkissa ei kuitenkaan toistaiseksi ole tälle tukea. HUOM! Kypsyysnäytetentti on yleinen tentti.

Hae tenttiin liittyvä opintojakso joko koodilla tai nimellä. Huom. Jos etsit opintojaksoa ensimmäisen kerran, kirjoita koko koodi ja odota hetki tiedon päivittymistä:

Saat näkyville Tentin tiedot. Anna tentille nimi, esim Matematiikka Osa 1 / tentaattori Jamkin Opettaja. Valitse tentin kieli, tämä vaikuttaa valikoihin. Klikkaa Tallenna.

2. Määrittele tentin perustiedot

Valitse tentin suoritustyyppi Osasuoritus tai Kokonaissuoritus sekä arvosana-asteikko.

Voit lisätä tenttiin toisen tentaattorin tai toisen arvioijan. Lisää arvioija, jos luot kypsyysnäytteen ja siinä on kielentarkastaja. Jos tentaattorin nimeä ei vielä näy EXAMissa, pyydä häntä kirjautumaan EXAMiin.

Ohita kysymys tentin vastaamisessa tarvittavista ohjelmistoista. Kaikilla tenttikoneilla on samat ja vakioidut ohjelmistot (ks. tenttikoneet.)

Lisää tenttiin mahdollinen liite.

Voit lisätä ohjeistuksia opiskelijan nähtäväksi Tentin aikana tai Tenttivarauksen aikana (esim. Vastaa yhteen kysymykseen kolmesta.).

Klikkaa Tallenna.

3. Lisää tenttikysymykset

Lisää tenttikysymykset aina aihealueeseen ja nimeä aihealue. Aihealue on pakollinen tieto.

Tenttikysymykset voit tehdä kahdella tavalla:

a) Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista. Voit hakea omia ja/tai muiden tentaattoreiden jakamia kysymyksiä haku-toiminnoilla (Opintojakso, Tentti, Asiasana tai Vapaa haku). Rastita halutut kysymykset ja klikkaa Lisää valitut. Kysymystä voit muokata kysymyksen asetuksista. Muokkaaminen vaikuttaa myös alkuperäiseen kysymyspankissasi olevaan kysymykseen.

Huom! Jos olet antanut kysymyksen omistajuuden myös toiselle tentaattorille, hänellä on täysi oikeus muokata kysymystä – myös, jos se on sijoitettu toisen omistajan tenttiin.

b) Lisää uusi kysymys. Voit valita kysymystyypiksi monivalintakysymykset, aukkotehtävän tai esseen. Kirjoita tenttikysymys ja lisää vastausvaihtoehdot (monivalintatehtävälle), tai vastauksen suosituspituus (esseetehtävälle, ei pakollinen). Käytätkö negatiivisia pisteitä monivalintakysymyksessä – huomioi pisteiden lasku. Anna kysymykselle maksimipistemäärä ja lisää mahdollinen avainsana. Voit kirjoittaa kysymykselle ohjeen ja essee-kysymykselle myös arviointikriteerit (eivät näy opiskelijalle). Voit lisätä kysymykseen liitetiedoston. Klikkaa lopuksi Tallenna.

Voit luoda niin monta aihealuetta kuin tarvitset. Nimeä kukin aihealue erikseen ja lisää niihin kysymykset. Tenttikysymykset voidaan myös arpoa kunkin aihealueen sisältä. Tämä on suositeltavaa, jos tenttijöitä on useita. Jos käytät arvontaa, luo yhtä tenttikysymystä varten vähintään 5 kysymysvaihtoehtoa:

Varmista, että tentistäsi löytyvät kysymykset esikatselemalla tentti opiskelijan näkökulmasta.

Klikkaa Tallenna ja Julkaise tentti.

4. Tentin julkaisu

Julkaisuvaiheessa merkitse tenttiperiodin alkamis- ja päättymisaika. Tämä on eri aika kuin opintojakson alku- ja päättymisaika. Tenttiperiodin pituudeksi on hyödyllistä määritellä riittävän pitkä aika, jotta opiskelijalla on reilusti aikavaihtoehtoja tenttimiseen ja Examstudio ei ruuhkaudu.

Valitse tentin kesto neljästä vaihtoehdosta. Tenttiajan lopusta viimeiset 5 minuuttia opiskelijan tulee varata vastausten palauttamiseen ja tenttipaikalta poistumiseen. Mainitse tästä tenttijöille etukäteen opintojaksolla.

Valitse myös suorituskertojen määrä: Kuinka monta kertaa tenttiin voi ilmoittautua ennen arviointia. Jos suorituskertojen lukumääräksi valitsee 1 (yksi), opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa kyseiseen tenttiin maksimissaan yksi ilmoittautuminen ennen arviointia. Arvioinnin jälkeen opiskelija voi ilmoittautua tenttiin uudelleen.

Julkaisun jälkeen tentti tulee opiskelijoille haettavaksi hakutoiminnolla ja he voivat ilmoittautua tenttiin sekä varata tenttiajan.

Huolehdi opiskelijoiden ennakko-ohjauksesta: Miten ja milloin tenttitilaan pääsee ja miten siellä toimitaan. Kehota opiskelijaa perehtymään EXAM-käyttösääntöihin ja ohjeisiin ennen tenttiin ilmoittautumista!

EXAMin tenttiarviointitiedot eivät siirry automaattisesti Peppiin tai Moodleen.