Kypsyysnäyte-tentin laatiminen

Katso ohjevideo kypsyysnäyte-tentin laatimisesta (4:51 min)

Ohjevideo kypsyysnäyte

 

Kypsyysnäyte-tentin laatiminen:

Kun laadit kypsyysnäyte-tentin EXAMissa ensimmäistä kertaa, lataa ensin Elmo-henkilöstöintrasta kaksi tiedostoa itsellesi: kypsyysnäytteen kirjoitusohje (pdf) ja tyhjä JAMK-pohja kypsyysnäytteeseen (docx). Valitse tiedostot kypsyysnäytteen kielen mukaan.

 

Tämän jälkeen siirry EXAMiin. Selainsuositus: 1. Firefox 2. Chrome. Muille selaimille ei ole sovellustukea.

 

1. Valitse EXAMin työpöydällä Uusi tentti.

 

2. Valitse tenttityypiksi Yleinen tentti:

 

3. Etsi opintojakso, jonka tenttiä olet laatimassa. Kirjoita tarvittaessa koko opintojaksokoodi. Täytä tentin tiedot ja klikkaa Tallenna:

 

4. Täytä lomakkeelle tarvittavat Tentin arviointi -tiedot alla olevan kuvan mukaisesti.

5. Jos kypsyysnäytteellä on kielentarkastaja, lisää hänet kohtaan Tentin arvioijat.

 

6. Lisää tentin liitteeksi toinen liitetiedostoista eli kypsyysnäytteen kirjoitusohje (pdf).

7. Kirjoita opiskelijalle ohje, joka näkyy tenttisuorituksen aikana. Hyödynnä valmiita tekstejä Elmo-intrassa. Klikkaa Tallenna. Klikkaa tämän jälkeen Kysymykset.

8. Kirjoita kysymyksen aihealueeksi Kypsyysnäyte. Aihealue on pakollinen tieto. Lisää tenttiin kysymys joko kysymyspankista tai luo kokonaan uusi kysymys. Kypsyysnäytteen kysymystyyppi on essee:

 

9. Muokkaa kysymys valmiiksi. Hyödynnä ohjekentissä valmiita tekstejä Elmo-intrasta:

10. Lisää kysymykseen liitetiedosto Tyhjä JAMK-pohja.

11. Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat tiedot, Tallenna tentin kysymysosio ja Esikatsele tentti.

12. Varmista, että tentissä on kaksi liitetiedostoa (Tentin ohje -liite sekä kysymyksen Tyhjä Jamk-pohja -liite).

13. Välilehdellä Julkaise pääset asettamaan tenttiin päivämäärät ja suorituskertojen enimmäismäärän ennen arviointia (1). Tallenna ja Julkaise tentti. Julkaistu tentti näkyy opiskelijoille alkupäivästään lähtien ja opiskelijat voivat ilmoittautua tenttiin kirjautumalla EXAMiin omilla tunnuksillaan.

Huom.  Laatimiasi tenttejä voit tarkastella EXAM-työpöydällä. Jatkossa voit kopioida tentin.