EXAM-tenttivierailu

Tenttivierailu tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa opintojakson tentin toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Tenttivierailussa mukana olevat korkeakoulut löytyvät EXAM-konsortion sivulta: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/

1.2.2021 mennessä tenttivierailuun ovat liittyneet seuraavat korkeakoulut:
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion ja Joensuun kampukset
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Kotkan kampus
Karelia-ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti ja Lappeenranta
Lapin yliopisto
LUT-yliopisto, Lappeenranta, Lahti ja Mikkeli
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin kampus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopiston Hervannan kampus
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto

Huom! Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi osa korkeakouluista saattaa toistaiseksi rajoittaa tai estää tenttivierailemisen. Varausjärjestelmässä näkyy, mihin korkeakouluihin voi varata aikaa kunakin hetkenä.

JAMKin opiskelija varaa tenttiajan aina JAMKin EXAM-järjestelmässä omilla JAMK-tunnuksillaan riippumatta suorituspaikasta. Opiskelijan vastuulla on ottaa selvää siitä, voiko hän tehdä tenttiään toisen korkekoulun EXAM-tenttitilassa. Tenttivierailussa mukana olevien korkeakoulujen EXAM-tenttitilojen koneiden set-upit vaihtelevat samoin kuin tenttitilojen varustus. Edellä mainitulta www-sivulta löytyvät linkit korkeakoulukohtaisiin ohjeisiin.

Tutustu myös JAMKin opiskelijan ohjeisiin tenttiajanvarauksen tekemiseksi ulkopuolisen oppilaitoksen EXAM-tenttitilasta: https://oppimateriaalit.jamk.fi/examstudio/opiskelijalle/exam-tenttivierailu-toisessa-korkeakoulussa/

Opettaja arvioi kaikki oman tenttinsä suoritukset JAMKin EXAMissa kuten tähänkin saakka riippumatta siitä, missä tenttitilassa opiskelija on tenttinsä suorittanut.