Poikkeustilanteet – opettajan toimenpiteet

Exam-tenttiin liittyvät poikkeustilanteet ohjataan aina opintojakson opettajalle eli tentin omistajalle. Vain opettaja voi käsitellä tenttiin liityvät poikkeustilanteet, koska hän on määritellyt tentin perustiedot mm. tenttiperiodin ja suorituskerrat.

Ongelmia Exam-tenttiin ilmoittautumisessa

Opiskelija ilmoittaa, ettei haluttua tenttiä näy Exam-työpöydällä.

  • tenttiperiodi ei voimassa. Ratkaisu: jatka tenttiperiodia
  • tenttiä ei ole julkaistu. Ratkaisu: julkaise tentti

Ongelmia Exam-tenttiin saapumisessa

Nämä tilanteet aiheuttavat opiskelijan tenttisuorituksessa no-shown (opiskelija on ilmoittautunut tenttiin, ei ole perunut ilmoittautumista eikä tenttisuoritusta ei ole palautettu)

Ratkaisu: Jos olet saanut opiskelijalta viestiä poikkeustilanteesta ja se osoittautuu aiheelliseksi, vapauta tenttivaraus. Tenttivarauksen saat vapautettua avaamalla opiskelijan tenttivarauksen ja klikkaamalla Vapauta-painiketta. Tämän jälkeen opiskelija pääsee tekemään uuden varauksen tenttiin:

1-exam-opettaja-tentin-tarkastus-no-show

Ilmoita opiskelijalle tenttivarauksen vapauttamisesta.

Ongelmia Exam-tenttitilanteessa Examstudiossa

Tenttikoneella on ilmennyt tekninen ongelma (näyttöön ei tule virtaa, tenttikoneessa vika, tenttikone jumittaa, sähkökatko yli 5 minuuttia eikä apua tukipuhelimen kautta saatavilla, palohälytys):

  • Exam-sovelluksessa no-show ja opiskelijan ilmoitus poikkeustilanteesta. Ratkaisu: Vapauta tenttivaraus.

Vilppiepäilyt

Ota viipymättä sähköpostilla yhteyttä yksikön verkkopedagogiikan suunnittelijaan (hyvinvointi/liiketoiminta/teknologia). Ilmoita tenttijän nimi, tentin nimi, tenttiajankohta ja tenttikone sekä millaista vilppiä epäillään. Kyse voi olla luvatta tuoduista tavaroista, keskustelusta toisten tenttijöiden kanssa, poistumisesta kesken tentin ennen tentin palautusta, luvaton oven avaaminen jne.