Tutustuttavaksi

Digitaalisen nuorisotyön käytännöt -verkkokurssi: https://verke.teachable.com/p/digitaalisen-nuorisotyon-kaytannot

Pelikasvattajan käsikirjat löydät Pelitaito.fi-verkkosivuilta, osoitteesta https://www.pelikasvatus.fi/index.php/12-luettavaa/18-pelikasvattajan-kaesikirja 

Game Educator’s Handbook: https://www.pelikasvatus.fi/index.php/12-luettavaa/18-pelikasvattajan-kaesikirja

Meriläinen, M. väitöskirja

Pelaajabarometri 2018: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0870-4