4. Viikko: Arki ja terveys haltuun pelaamalla?

Viikon teemat:

 • Alustus: Arki ja terveys haltuun pelaamalla?
 • Viikon tehtävä: Minä pelillistäjänä

Alustus viikon aihepiiriin:

Arki haltuun pelaamalla?

Wikipedian mukaan arki on ihmisen jokapäiväistä elämää. Se koostuu rutiineista ja on vastakohta lomalle sekä pyhälle.  Nuorisobarometri (2018) mukaan nuorten arjen tärkeitä teemoja ovat:

 • Ajan hallinta (nukkumaanmeno, siisteys, liikunta, ruokatavat)
 • Talousosaaminen (tulot ja menot tasapainossa, laskujen maksaminen, veroilmoituksen tekeminen)
 • Sosiaaliset taidot (kaverisuhteet, perhe, yhteiskunn. vaikuttaminen)
 • Elämäntavat (ruokailu, ruuan laitto, siivoaminen, pyykit)
 • Tulevaisuuden suunnitelmat (työ, opiskelu)

Entä voiko arki olla hallussa vaikka jollain näillä osa-alueilla olisi ongelmia? Kuka sen määrittelee?  Entä voiko näitä asioita ottaa haltuun pelaamalla? Vai suistaako pelaaminen arjen hallinnan raiteiltaan? Tässä muutamia ajatuksia pelillisyyden hyödyntämisestä arjessa. Ajan hallintaa voi koordinoida pelaamisen kauttakoska pelaaminen voi parhaimmillaan rytmittää arkea, tuoda siihen suunnitelmallisuutta ja tätä kautta tehostaa asioiden hoitamista: ”kun olen tehnyt nämä asiat, voin pelata tunnin”. Arjen toimintoja voisi hyvin pelillistää. Kotitöitä tekemällä voisi kerätä pelissä pisteitä tai toisaalta tehdyistä kotitöistä voi palkita peliajalla. Näin pelaaminen olisi motivaattorina ajoittain puuduttavilta tuntuville kotiaskareille tai antaisi mahdollisuuden rentoutua töiden välillä. Myös sosiaalisia taitoja voi vahvistaa pelaamisen kautta. Pelaaminen voi tuoda elämään uusia kaverisuhteita tai sitä voidaan käyttää vaikka vanhemman ja lapsen välisenä yhteisenä tekemisenä, vuorovaikutuksen siltana. Elämäntapoihin voisi kiinnittää tehokkaasti huomiota pelejä hyödyntäen. Liikkumiseen, ruokailuun sekä rentoutumisharjoitteisiin perustuvat pelit sekä sovellukset koettiin motivoivina ja arjen hallintaa tukevina. Jo nyt on erilaisia nuorten osallisuutta vahvistavia pelejä, joiden avulla voi testata esimerkiksi talousosaamista sekä tehdä tulevaisuuden suunnitelmia. Entä kun näihin kaikkiin osa-alueisiin yhdistetään vielä virtuaalimaailman elementtejä? Mitä se voisi tuoda tullessan?

Pohdittavaksi:

 • Voiko arkea pelillistää? Pitääkö sitä pelillistää?
 • Voiko pelaaminen itsessään olla arjen hallintaa?
 • Voiko pelaaminen suistaa arjen hallinnan raiteiltaan? Miksi?

Terveys haltuun pelaamalla?

Pelien terveyshyödyt voivat olla hyvin moninaisia ja niitä voi tarkastella eri näkökulmista. Alla muutamia esimerkkejä tutkimuksista ja kokeiluista:

Itsehoidon tukemisesta esimerkkinä voisi olla Re-Mission -peli, joka on suunniteltu nuorille ja nuorille aikuisille, jotka sairastavat syöpää. Pelissä pelaaja valitsee avattaren, jonka avulla hän ”tuhoaa” kehossaan olevia syöpäsoluja ja lisää voimia taisteluun saa lääkehoidosta. Pelin tavoitteena onkin auttaa ymmärtämään lääkehoidon merkitys syövän hoidossa ja kautta auttaa sitoutumaan hoitoon. Tutkijan (Khalil, 2016) mukaan peliä pelaavat tiesivät enemmän sairaudesta ja ymmärsivät syöpähoitojen merkityksen paremmin kuin verrokkiryhmä.

Terveyden edistämisen näkökulmasta ollaan monien mahdollisuuksien äärellä. Esimerkiksi Lin ja kollegoiden (2016) mukaan liikuntapeleillä (esimerkiksi Wii) on vaikutuksia ikäihmisten masennusoireisiin. Myös esimerkiksi kaatumisten ehkäisemiseksi on kehitetty AR (=augmented reality, lisätty todellisuus) pelejä, joissa voi harjoitella ”esteratojen” ylittämistä omassa kodissa ja näin olla harjoituttaa tasapainoa. Samanaikaisesti tiedetään, että PokéGo laittoi todenteolla ihmiset liikkumaan. Erilaisilla pelillistetyillä itsehoito-ohjelmilla voi puolestaan olla vaikutusta esimerkiksi masennus- ja ahdistusoireiden vähenemiseen (esim. Roepke et al. 2016).

Pelin avulla opittujen asioiden käytäntöön siirtämistä tutkitaan parhaillaan esim. Hollannissa, jossa on testattu DEEP VR-peliä hengitystaitojen harjoittelussa. Alustavat tulokset ovat lupaavia ja näyttäisi siltä, että pelin avulla on opittavissa rauhoittava, meditatiivinen hengitystekniikka. Alustavien tutkimustulosten mukaan DEEP -pelin kautta opitut rauhoittavat hengitystekniikat ovat siirtyneet myös osaksi pelin ulkopuolista elämää.

Fyysiseen kuntoutumiseen on jo kehitetty paljon pelillistettyjä apuvälineitä (simulaattoreita, kineettisiä pelejä jne.). Markkinoille tulee jatkuvasti myös uusia teknologisia innovaatioita, jotka mahdollistavat uusia tapoja kuntoutukseen. Miten voisit hyödyntää esim. puettavaa teknologiaa tulevaisuudessa?

Pohdittavaksi:

 • Mitä ideoita sinulla on herännyt terveyden pelillistämiseen?
 • Miten niitä voisi toteuttaa omassa arjessasi? Entä osana valmennuksen osana?

Viikon tehtävä:

Minä pelillistäjänä

Pohdi kuinka voisit pelillistää omaa valmennustasi? Mieti konkreettisia keinoja, joita voit kokeilla omassa valmennuksessasi.

Miten onnistuit?