3. Viikko: Minä pelaajana

Viikon teemat:

  • Yhteinen peli-ilta (aika ilmoitetaan erikseen valmennukseen osallistujille)
  • Alustus: Pelaajatyypittely
  • Viikon tehtävä: Minä pelaajana

_______________________________________________________________________

Alustus viikon teemoihin:

Pelaajatyypittelyt

Pelaajatyyppejä on  pyritty luokittelemaan eri näkökulmista käsin. Pelaajatyypit voivat olla määritelty yleisesti tai ne ovat voineet keskittyä vain yhteen pelityyppiin, kuten vaikkapa pokeriin. Pelaajatyyppejä on luokiteltu myös sen mukaan, mitä pelityyppiä he pelaavat. Mitä hyötyä on tunnistaa oma pelaajatyyppinsä? Sen avulla voi oivaltaa jotain omasta pelaamisestaan ja samalla ymmärtää paremmin muiden tavat pelata.

Eräs tunnetuimmista pelaajatyyppiluokituksista on A. Marczewskin luokitus, joka pohjaa Richard A. Bartletin klassiseen pelaajaluokitukseen. Marczewskin uusin versio sisältää kuusi eri pelaajatyyppiä, joita motivoivat eri syyt pelata:

Lähde: https://www.gamified.uk/user-types/ 25.6.2017Pohdittavaksi:

  • Millaisena pelaajana itsesi näet?
  • Miksi pelaat/et pelaa?
  • Millaisia pelaajia omassa lähipiirissäsi on?

Viikon tehtävä:

Oma pelaajaprofiilini

Quantic Foundry – sivuston testi on yksi mahdollisuus tutustua omaan pelaajaprofiiliin. Testi on englanninkielinen ja kattava eli siihen on hyvä varata riittävästi aikaa (noin tunti). Katso myös mitä pelisuosituksia testi antaa sinulle.

Alla linkki testiin sekä myös muita testejä (lautapelaajille sekä Marczewskin testi).

Testin tehtyäsi pohdi mitä testi kertoo sinusta pelaajana. Vastaako se omiin mielikuviisi itsestäsi pelaajana? Minkälaiset pelit sinulle sopivat?