Valmennusta valmentajille!

Tälle sivustolle on koottu E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää)-hankkeen valmentajille suunnatun valmennuksen materiaalia.

E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää)-hankkeen Valmentajien valmennuksessa tuetaan valmentajien osaamista nuorten elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa, nuorten kunnioittavassa kohtaamisessa sekä sukupuoliroolit huomioivan turvallisen pelaajayhteisön rakentamisessa. Valmentajien valmennus on tarkoitettu erityisesti valmentajapolun alussa oleville eri yksilö- ja joukkuelajien valmentajille ja henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita e-urheilusta tai haluavat lisätä ymmärrystä e-urheilusta lajina. Sisällöt on koottu tästä näkökulmasta.

Valmennuksessa saat lisäosaamista seuraavista teemoista:

 • Saat tietoa nuorten pelaamisesta.
 • Pääset reflektoimaan omaa kasvattajarooliasi osana omaa valmentajuuttasi.
 • Opit hyvinvoinnin ja e-urheilun maailmoista, joita tuodaan sujuvasti yhteen käytännönläheisessä valmennuksessa.
 • Saat uusia pelillisiä työkaluja omaan valmennukseen.

Valmennuksen toteutus:

Ensimmäinen Valmentajien valmennus toteutettiin syys-lokakuussa 2020 ja toinen valmennus toteutetaan maalis-huhtikuussa 2021.

Maksuton valmennus kestää kuusi viikkoa.

Valmennus koostuu

 • Kolmesta etätapaamisesta (Zoomissa): ti 16.3. klo 17-19, ti 30.3. klo 17-19 sekä ti 13.4. klo 17-19.
 • Itsenäisestä etäopiskelusta valmennusmateriaalin avulla sekä osaamisen kehittymistä tukevista tehtävistä.

Valmennuksen teemat koostuvat kuudesta, viikottain vaihtuvista teemoista:

 • 1. viikko: Pelaaminen ilmiönä sekä Hyvän mielen pelaamista nuoruuden ja voimaannuttamisen näkökulmasta
 • 2. viikko: Valmentajan rooli nuoren mielen vahvistajana
 • 3. viikko: Turvallinen pelikulttuuri
 • 4. viikko: Arki ja terveys haltuun pelaamalla?
 • 5. viikko: Pelikasvatus
 • 6. viikko: Valmentajana jaksaminen ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

Löydät jokaisesta viikkoteemasta viikon tavoitteen, lyhyen alustuksen teemaan sekä viikon tehtävän. Tehtävät ovat itsenäisiä tehtäviä, joiden avulla voit lähteä etsimään ja kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia oman valmennusryhmäsi kanssa tai omassa työssäsi nuorten kanssa. Tehtävät tukevat osaamisesi kehittymistä ja tuovat uusia näkökulmia teemaan herätellen ajatuksia ja keskustelua.


Creative Commons -lisenssin käyttö on suositeltavaa, kun julkaisee omia opetusmateriaaleja verkossa. Sen avulla voi helposti määritellä, millaisilla ehdoilla teoksia saa levittää ja muuttaa. Käyttökelpoinen lisenssi on esim. CC-BY-NC-ND -lisenssi, jolloin tekijän nimi on aina mainittava ja teosta saa levittää, mutta teoksen kaupallinen käyttö ja muuttaminen on kielletty.