4. Erityinen tuki erityisopettajan/ opettajan osaamisena ja tehtävänä

Tässä osiossa tarkastelet miten opettaja/ erityisopettaja omalla toiminnallaan ja oppilaitoksen tukikeinoilla tukee kaikkien opiskelijoiden oppimista. Kokoat myös koko opintokonaisuuden antia ja yhteenvetoa omasta työnkuvastasi ja tehtävästäsi.

Opettaja ja erityisopettaja toimivat toisaalta yksittäisen opiskelijan tukena ja toisaalta ovat luomassa esteettömiä,  ja saavutettavia oppimisympäristöjä kaikille opiskelijoille. Ammatillisen koulutuksen uudistukset haastavat opettajat ja erityisopettajat entistä vahvemmin opiskelijalähtöiseen ohjaukseen, tukeen ja yhteistyöhön. Parasta osaamista -hankkeessa on selvitetty opettajien uusia osaamistarpeita (Rohkeasti uudistumaan – osaamistarveselvityksen raportti. 2018). Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki ja sekä opiskeluhuoltomääräys korostavat varhaista tukea ja turvallisen, esteettömän oppimisympäristön luomista.

Yhtenä tarkastelukulmana on se, miten opettajan/ erityisopettajan toiminnassa toteutuvat inkluusiopedagogiikan elementit, josta Mikola (2012) käyttää seuraavaa jäsennystä. (teoksessa Mikola, M. 2012. Oppilaiden monianisuus peruskoulussa haastaa pedagogiikkaa muuttumaan. Bulletin,NMI.) Inkluusiopedagogiikan tarkastelussa voi hyödyntää myös Hanna Ilolan ja Maija Joensuun kokoamaan Inkusiivisen pedagogisen toimintaympäristön tarkistuslistaa.

Tutustu myös Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen järjestön nostamiin viiteen keskeiseen teemaan inkluusion toteutumsiesta opetuksessa.

Miten näet oman roolisi ja toimintasi erityisopettajana/ opettajana kaikkien opiskelijoiden tukena? Mitä asioita pidät tärkeinä? Tarkemman tehtävän löydät Optimasta.

 

Lisämateriaalia aiheesta

Hirvonen, M. 2015 (toim.) Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen. JAMK. Julkaisuja 203.

Koukkari Marja. Inklusiivinen oppimisympäristö – osallisuutta parhaimmillaan

Eskola, S.,  Männistö, E. ja Nyberg, C. 2014. Esteettömästi toisen asteen opintoihin – opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2014:10

Miettinen, K. 2015. Erityisopetuksen käsikirja.

Hirvonen, M. 2015 (toim.) Suunnitellen ja koordinoiden. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja 201.

Peuna, K. Video: Ammatillinen erityisopettaja eilen, tänään ja huomenna.

Puukari, S., Lappalainen, K., Kuorelahti, M. 2017. (toim) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-Kustannus

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistäminen. Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Viisi keskeistä viestiä inklusiiviseen opetukseen. Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen koulutuksen kehittämiskeskus.