Mielenterveyden haasteet ja oppiminen

Mielenterveyden haasteet ja oppiminen

Heinonen (2018) sanoi Educa-messujen puheenvuorossaan ”Hyvinvointi ja oppiminen ovat riippuvaisia toisistaan: jos ei voi hyvin, ei ole kognitiivisia valmiuksia oppia. Tämän kytköksen ymmärtäminen on erittäin tärkeää myös syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta.” Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia kartoittavien opiskelijaterveyskyselyn (THL) ja AMIS-barometrin (OTUS ja Sakky) tuloksissa esille nousee opiskelijoiden psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyviä haasteita ja pulmia. Osa niistä on myös erityisen tuen tarpeiden taustalla tai kytkeytyneinä esim. oppimisvaikeuksiin. Alla on yhteenvetoa Amis-barometrin tuloksista.

Toisaalta myös mielenterveyden pulmat ja häiriöt ovat lisääntyneet vaikka nuoret keskimäärin voivat tänään paremmin kuin koskaan. Alla olevaan taulukkoon on koottuna mielenterveyden häiriöiden yleisyys

Mielenterveyden häiriöt vaikuttavat opiskelijan kykyyn oppia, toimia ja keskittyä. Opiskeluhuollollisten tukitoimien lisäksi tarvitaan usein pedagogista tukea ja mahdollisesti myös erityistä tukea ja erityisiä opiskelu- ja opetusjärjestelyjä, jotta opiskelija pystyisi opiskelemaan ja saavuttaisi tutkinnon perusteiden edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen.  Alla olevaan kuvaan on koottuna näkökulmia psykososiaalisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden häiriöuiden vaikutuksesta oppimiseen ja opiskeluun.

 

Lisätietoja aiheesta löydät seuraavista lähteistä

Psyykkisen vaikeudet

Käyttäytymisen ongelmat ja sopeutumattomuus