Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa II 5 op

Tämän opintokokonaisuuden tarkoituksena on syventää ymmärrystä siitä, miten opettaja/ erityisopettaja omalla toiminnallaan ja oppilaitoksen tukikeinoilla voi tukea jokaisen opiskelijan oppimista ja osallistumista. Opintokokonaisuus rakentuu neljästä osiosta:

  1. Erityiset tuen tarpeet, oppimisvaikeudet ja ohjaus
  2. Tuen tarpeen tunnistaminen
  3. Erityinen tuki osana henkilökohtaistamista ja HOKSaa
  4. Erityinen tuki opettajan/ erityisopettajan osaamisena ja tehtävänä

Opintokokonaisuudessa

  • perehdyt opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamiseen, oppimisvaikeuksiin ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen.
  • ymmärrät erityisen tuen osana henkilökohtaistamista ja HOKSaa sekä perehdyt erityisen tuen toimintamalleihin

Osioissa tarkastellaan erityisen tuen tarpeita ja ohjausta opiskelijan, opettajan ja oppilaitoksen näkökulmasta.

Materiaalit löytyvät sivun yläosasta otsikkojen alta ja oppimistehtävät Optimasta.