Toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Laki ammatillisesta koulutuksesta tuli voimaan 1.1.2018. Seuraavasta tekstistä löydät ammatillisen koulutuksen ajantasaisen lainsäädännön siltä osin, kun se koskee erityisen tuen järjestämistä.

Valtioneuvoston asetukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset