Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa I 5 op

Tämän opintokokonaisuuden tarkoituksena on suunnata ajatuksia kohti erityispedagogista ajattelua ja erityiskasvatuksen käytäntöjä ammatillisessa koulutuksessa.

Kokonaisuus rakentuu kolmesta osiosta. Osiot sisältävät perustietoa erityiskasvatuksen keskeisistä teemoista. Ne ohjaavat tutustumaan aihepiiriin laajemmin kirjallisuuden, videoiden, www-linkkien  ja tehtävien kautta. Materiaalit löytyvät sivun yläosasta otsikkojen alta ja oppimistehtävät Optimasta.

Intoa opiskeluun!