Sähköinen asiointi -vimpain

ELMO-työpöytäsi toimii sähköisen asioinnin keskuksena.

Sähköinen asiointi -vimpain

    • Opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnattu asiointivimpain. Esimerkiksi opinnäytetyö arkistoidaan tätä kautta.
    • Sisältää linkityksiä, ”oikopolkuja” muihin asiointipalveluihin (Lomakkeet)
    • Sisältää sähköisiä lomakkeita (Lomakkeet)
    • Vimpaimella voi seurata asian etenemistä ja missä vaiheessa asiakirjankäsittely on (Asiat/Asiakirjat). Asiakirjat tallentuvat vimpaimen Asiakirjat-kansioon.
Sähköinen asiointi -vimpain

 

Sähköisen asioinnin opiskelijan sisänäkymä

 

 

 

 

 

 

 

Sähköisen asiointi, henkilöstön näkymä
Sähköisen asioinnin henkilöstön sisänäkymä