Elinikäinen ohjaus 3 op

Osaamistavoite

Opiskelija tuntee elämän eri vaiheisiin liittyvät psykososiaaliset kehitysvaiheet sekä tunnistaa ja ymmärtää eri elämänvaiheisiin liittyviä ohjaustarpeita. Tavoite on, että ohjaajan kyky tukea yksilöitä eri elämäntilanteissa kehittyy tämän myötä.
Sisältö

  • ihmisen psykososiaalinen kehitys
  • yksilölliset ohjaustarpeet elämän eri vaiheissa

Työskentelymuodot
Verkkokurssi toteutetaan käyttäen:

  • Oppimistehtäviä
  • Verkkokeskustelua

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen

Opiskelija

  • tunnistaa, millaisia ohjaustarpeita on elämän eri vaiheissa
  • käyttää tiedonhankinnassaan erilaista kasvatus- ja kehityspsykologista lähdeaineistoa
  • käsittelee teoreettista ja kokemuksellista tietoa jäsentyneesti
  • osallistuu verkossa tapahtuvaan keskusteluun.