Vanhusasiakkaiden sosiaalityö

Satu Ylisen artikkelissa (Janus 2008, 16,2) käsitellään gerontologisessa sosiaalityössä esiin nousevia eettisiä ongelmia ja niiden kautta jäsentyvää sosiaalityön paikkaa vanhustyössä. Tutkittujen sosiaalityöntekijöiden vastaukset avaavat näkökulmaa tämän hetken vanhustenhuoltoon ja sen eettisiin kysymyksiin. Tuloksissa nousi esille kolme sosiaalityöhön ja sen tekemiseen vaikuttavaa eettistä ongelmaa. Ensimmäinen niistä nousi tarjolla olevien palvelujen niukkuudesta, toinen vanhusasiakkaan mahdollisuuksista osallisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen ja kolmas sosiaalityöntekijöiden omaan ammatillisuuteen ja ammatilliseen toimintaan liittyvistä pohdinnoista.

Ylisen saamien tulosten mukaan vanhusasiakkailla on vain rajalliset mahdollisuudet olla osallisia omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan koskevassa päätöksenteossa.Tutkimus osoittaa, että sosiaalityön humaanien eettisten arvojen mukaisesti toimiminen on vanhustyössä vaikeaa. Tutkimustulokset osoittivat myös sen, että työntekijänä omia ammatillisia ja henkilökohtaisia eettisiä periaatteita vastaan toimiminen tuntuu raskaalta. Tutkittavat sosiaalityöntekijät eivät kuitenkaan asettaneet sosiaalityön eettisiä eriaatteita ja niiden merkitystä kyseenalaiseksi. Tutkimus osoittaa, että eskustelu sosiaalityön eettisistä periaatteista on tärkeää. Ilman aktiivista eskustelua on Ylisen mukaan vaarana, että periaatteet jäävät irrelevanteiksi tehokkuutta painottavassa yhteiskunnassa. Tällainen tulevaisuuskuva ei näytä hyvältä gerontologisen sosiaalityön eikä sen asiakkaiden kannalta. utkija kehoittaa perehtymään niihin mahdollisuuksiin ja esteisiin, joita rilaiset vanhustyöhön liittyvät organisatoriset ratkaisut tuovat sosiaalityön eettisten arvojen toteuttamiseen.

Lähde: Ylinen, S. 2008. Eettiset ongelmat gerontologisen sosiaalityön “välitiloissa”. Janus 16, 2, 112-126. (koko artikkeli löytyy web -sivuilta, käytä artikkelin nimeä hakuohjelmassa)