Eettinen osaaminen asiantuntijan työssä

Asiantuntijuus liitetään professionaaliseen toimintaan. Yksi profession tunnusmerkkejä on ammattieettinen koodisto, jossa määritellään ammatin arvoperusta ja työn eettiset ohjeet ja säännöt. Yleensä professiot valvovat itsenäisesti jäsentensä toimintaa ja pyrkivät kehittämään heidän ammattitaitoaan. Ammatilliselta asiantuntijalta edellytetään, että hän osaa tiedon hankinnan lisäksi myös luoda uutta tietoa ja soveltaa sitä työn muuttuessa. Uusiin tilanteisiin ei välttämättä ole olemassa valmiita toimintamalleja, vaan ne on luotava yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.  Ammatillinen asiantuntijuus onkin usein jaettua asiantuntijuutta.

Perehdy eettisen ongelman problematiikkaan tästä.