Valmennuksen osiot

1. Orientaatio: Aluksi osallistuja valmistautuu alkavaan hyvinvointivalmennukseen 1-2 viikon ajan. Tässä vaiheessa hän käy alkukeskustelun valmentajan kanssa (tapaamisessa tai etävälineillä kuten skypellä) ja määrittelee itselleen valmennuksen ajalle omaa hyvinvointia tukevan tavoitteen valmentajan avulla.

Valmennuksessa voidaan hyödyntää omaa tavoitetta tukevaa hyvinvointiranneketta ja/tai älypuhelimeen ladattavia hyvinvointisovelluksia esimerkiksi aktiivisuuden, unen määrän ja laadun sekä stressitason seurannassa. Orientaatiovaiheessa mahdollinen valmennusryhmä tapaa ensimmäisen kerran verkossa tai kontaktitapaamisessa. Valmennusryhmän aloituksessa osallistujat pohtivat toiveitaan ja odotuksiaan valmennukselle sekä sopivat valmentajan kanssa valmennusryhmään liittyvistä käytännöistä (esim. WhatsApp -ryhmän perustaminen tiedotusta varten, vaitiolovelvollisuus, ilmoitukset poissaoloista).


2. Hyvinvointitreenit
: Seuraavassa vaiheessa osallistuja on mukana 1-2 viikon välein 2-7 hyvinvointitreeneissä, joissa on eri aiheita: uni ja rentoutuminen, liikunta, ravitsemus, päihteet, hyvä arki, sosiaaliset suhteet ja mielen hyvinvointi. Treenit voidaan toteuttaa joko verkossa tai kontaktitapaamisina tai näiden yhdistelmänä. Myös kontaktiryhmillä kannattaa hyödyntää verkko-oppimisympäristöä. Näin osallistuja voi palata käsiteltyihin aiheisiin halutessaan myös tapaamisen jälkeen.  Samoin poissaolijat näkevät käsitellyt teemat ja niihin liittyvät materiaalit jälkikäteen verkosta.

Treenit sisältävät aiheisiin liittyvää tietoa, pohtimista ja tekemistä. Tekemiset voivat olla erilaisia hyvinvointiin liittyviä pohdinta-, kirjoitus- ja piirrostehtäviä, hyvinvointisovellusten kokeilemista, keskustelua sekä käytännössä tekemistä kuten liikkumista, ruoan laittamista ja rentoutumista.

Hyvinvointirannekkeiden sekä hyvinvointisovellusten käyttöön perehdytään treeneissä ja valittujen sovellusten käyttöä seurataan yksilöllisesti. Kunkin treenin päätteeksi on kotitreeni: Osallistuja saa omaan arkeen käytännössä sovellettavia tehtäviä ja hän kertoo niiden toteutumisesta valmentajalle kirjallisesti digitaalisia välineitä hyödyntäen esimerkiksi WhatsAppissa tai verkkotyötilaan palautettavassa tehtävässä.

Jos valmennukseen kuuluu 4 treeniä tai enemmän, valmennuksen puolivälissä valmentajan on suositeltavaa käydä osallistujan kanssa välikeskustelu. Keskustelussa osallistujan tavoitetta voidaan tarvittaessa tarkentaa tai muuttaa. Samalla ohjataan ja tuetaan osallistujaa hyvinvointirannekkeen ja/tai hyvinvointisovellusten käytössä.


3. Ylläpito
: Treenijakson päätyttyä valmennusryhmällä on joko verkossa tai tapaamisena päätöstreeni, jossa käydään läpi osallistujien kokemuksia ja oivalluksia valmennuksen ajalta. Lisäksi osallistuja tapaa valmentajan kahden kesken päätöskeskustelussa, jossa tarkastellaan osallistujan kokemuksia valmennuksesta ja etenemistä tavoitteessa sekä tehdään suunnitelmia, miten osallistuja voi jatkaa hyvinvointinsa ylläpitämistä. Näin varmistetaan valmennuksen aikana mahdollisesti omaksuttujen hyvien uusien toimintatapojen jatkuminen osallistujan arjessa.

Noin 1-2 kuukauden kuluttua valmennuksen päättymisestä järjestetään kontaktiryhmän seurantatapaaminen. Verkkototeutukseen osallistuneiden seuranta voidaan toteuttaa puhelimitse tai etävälineillä. Seurantatapaamisten avulla kannustetaan osallistujaa säilyttämään saavuttamansa tulokset.