Erilaiset valmennukset

Verkkovalmennus

Kun valmennusta toteutetaan verkkovalmennuksena, lähtökohtana on, että kaikki valmennusmateriaali löytyy verkosta ja osallistuja voi halutessaan toteuttaa koko valmennuksen etävälineiden avulla. Valmennus kootaan oppilaitoksen käyttämään oppimisympäristöön, kuten Moodleen, Optimaan tai Pedanettiin. Valmennuksen toteuttamisessa voi hyödyntää myös tämän sivuston Hyvinvointi-treeni-osiota. Yhteydenpitoa varten ryhmän ja valmentajan kesken voidaan perustaa esimerkiksi WhatsApp-ryhmä tai muu vastaava, jonka avulla osallistujat tavoittaa helposti valmennuksen aikana. eBoss-hankkeessa verkkovalmennukset toteutettiin helppokäyttöisessä Eliademy-ympäristössä ja ryhmillä oli käytössään valmennusryhmän omat WhatsApp -ryhmät, joilla osallistujat tavoitettiin tarvittaessa nopeasti.

Hyvinvointivalmennukseen kuuluu yhteensä 9 eri osiota eli hyvinvointitreeniä: aloitus, uni ja rentoutuminen, liikunta, ravitsemus, päihteet, hyvä arki, mielen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja päätös. Jokaiselle treenille kannattaa luoda oma osio verkko-oppimisympäristöön. Kunkin osion alle voi luoda esimerkiksi 3 alasivua: aiheen esittely, harjoitukset ja kotitreenit. Näihin löydät ideoita sivuston Hyvinvointitreenit-osiosta. Oppimisympäristöstä riippuen valmennuksessa voidaan hyödyntää haluttaessa erilaisia osallistumismahdollisuuksia kuten keskustelualueita, Padlet-seinää pohdintatehtäviin, äänestyksiä, testien tekemistä sekä itsenäisesti palautettavia pohdintatehtäviä, kotitreenejä, joista valmentaja antaa palautetta viikoittain.

Osallistujalle voidaan antaa käyttöön vihko, johon hän voi tehdä valmennusalustalla annettavia pohdinta- ja piirrostehtäviä. Eri teemoihin liittyen hyvinvointitreeneissä esitellään erilaisia ilmaisia ja edullisia älypuhelimeen ladattavia hyvinvointisovelluksia, joita osallistuja voi kokeilla ja ottaa halutessaan käyttöönsä. Myös erilaisten hyvinvointirannekkeiden käyttöön annetaan vinkkejä. eBoss-hankkeessa käytettiin sekä hyvinvointirannekkeita että hyvinvointisovelluksia, joiden käyttämisen osa osallistujista koki lisäävän motivaatiota  ja helpottavan muutoksen tekemistä merkittävästi. Hyvinvointisovelluksia kannattaa ottaa käyttöön omaan tavoitteeseen liittyen valmennuksen alussa tai väliarvioinnissa.

Kontaktivalmennus

Kontaktivalmennus toteutuu muutoin samaan tapaan kuin verkkovalmennus, mutta verkkotreenien sijaan valmennusryhmä tapaa 1-2 viikon välein yhteensä 9 kertaa. Näin valmennuksen aktiivinen kesto on noin 3 kuukautta. Valmennuskertojen toteuttamisessa hyödynnetään samoja teemoja, joista treenit muodostuvat verkkovalmennuksessa. Myös kontaktiryhmissä on hyvä käyttää tukena verkkoympäristöä. Näin osallistuja voi tapaamisten jälkeen halutessaan palata asioihin  tai  poissa ollessaan myös itsenäisesti tutustua keskeisiin asioihin verkossa. Kotitreenien palautettavat pohdintatehtävät voi palauttaa valmentajalle verkkoympäristöön, jossa valmentaja pystyy antamaan henkilökohtaista palautetta.

Valmennuksen toteuttamisessa pääpaino on toiminnallisuudessa, yhdessä tekemisessä ja keskustelussa käsiteltäviin teemoihin liittyen. Valmennuksen aikana voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisia lajikokeiluja, laittaa ruokaa yhdessä ja kokeilla erilaisia rentoutuskeinoja. Myös kontaktivalmennuksessa hyödynnetään älypuhelimeen ladattavia hyvinvointisovelluksia ja hyvinvointirannekkeita verkkovalmennuksen tapaan.

Yhdistelmävalmennus

Valmennus voidaan toteuttaa myös yhdistäen verkko- ja kontaktivalmennuksen periaatteita. Esimerkiksi eBoss-hankkeessa toteutettiin yhdistelmävalmennuksia siten, että valmennus toteutui muuten verkkovalmennuksen periaatteiden mukaisesti, mutta siihen lisättiin alkukeskustelussa esille tulleiden mielenkiintojen perusteella käytännön  liikuntakokeiluja ryhmässä.

Kohdennettu valmennus

Valmennus on mahdollista toteuttaa kohdennettuna valmennuksena tiettyihin teemoihin keskittyen joko verkko-, kontakti- tai yhdistelmävalmennuksen periaatteiden mukaisesti. Tällöin valmennukseen kannattaa sisällyttää muiden valmennusten tapaan aluksi alkukeskustelu ja aloituskerta. Tämän jälkeen toteutetaan tarpeiden ja toiveiden mukaisia teemoja. Näiden jälkeen on vielä lopetuskerta ja loppukeskustelu. Mikäli halutaan kohdentaa valmennus esimerkiksi vain yhteen teemaan, sen käsittelyyn kannattaa kuitenkin varata vähintäänkin 2 kertaa. Kohdennetun valmennuksen pituus kannattaa olla vähintäänkin 1 kuukausi.

Yksilövalmennus

Valmennusmallia on mahdollista toteuttaa myös yksilöllisesti yhteen tai useampaan teemaan keskittyen. Yksilövalmennuksen voi toteuttaa yksilöllisinä tapaamisina (esimerkiksi tutoropettajan tai terveydenhoitajan kanssa) tai verkossa siten, että valmentaja hyödyntää ohjauksessaan Hyvinvoinnin digivalmentaja-sivuston Hyvinvointitreenit-osiota ja osallistuja voi tehdä tehtäviä ja palauttaa niitä valmentajalle esimerkiksi sähköpostilla tai WhatsApp -sovelluksen avulla.