Päihteet

Tässä osiossa pääset miettimään päihteiden käyttöön liittyviä asioita ja omaa suhtautumistasi niihin. Aluksi saat tietoa päihteistä.  Pääset pohtimaan vapaa-ajan käyttöäsi päihteiden suhteen sekä sitä, olisiko tottumuksissasi tarvetta muutokselle.

Tietoa päihteistä

Alkoholi

 • Alkoholia ei saa myydä eikä anniskella alle 18- vuotiaille
 • Alkoholijuominen hallussapito on kielletty alle 18- vuotiailta
 • Alkoholin välittäminen alaikäisille on kielletty
 • Lapsiin ja nuoriin kohdistuva alkoholimainonta on kielletty

Alkoholi vaikuttaa aivoihin ja hermojärjestelmään monella tapaa. Pienet alkoholimäärät voivat vähentää estoja ja rentouttaa, kohottaa mielialaa ja virkistää. Alkoholi on kuitenkin aivoja lamaannuttava aine. Pienikin määrä alkoholia veressä heikentää suorituskykyä.

Kokematon nuori ei tiedä alkoholin vaikutuksia. Nuorella yhden promille humala vastaa haittavaikutuksiltaan kahden promillen humalaa aikuisella. Lapsen ja nuoren kehittyvät aivot ovat aikuisen aivoja herkemmät alkoholin vaikutuksille. Lapsena tai nuorena aloitettu alkoholin käyttö voi aiheuttaa pitkäkestoisia ja jopa peruuttamattomia vaurioita kehittyville aivoille.

Lue lisää: Tositietoa alkoholi (EHYT ry)

Tupakointi

Tupakkalaki kieltää tupakkatuotteiden myymisen ja luovuttamisen alle 18-vuotiaille. Laki pyritään ehkäisemään tupakansavun ja sen sisältämien haitallisten aineiden pääsy ihmisten elimistöön ja ympäristöön, se pyrkii myös suojelemaan väestöä tupakan haitoilta kiinnittäen huomiota tiloihin, joissa on lapsia ja nuoria.

Nuoret voivat mieltää tupakoinnin osaksi nuoruutta. Kuitenkin tieto tupakoinnin riskeistä on vähentänyt huomattavassa määrin nuorten tupakointia. Tupakan sisältämä nikotiini on päihde, joka aiheuttaa helposti voimakasta riippuvuutta. Riippuvuus syntyy tupakoivan henkilön keskushermostossa ja aivoissa, jonne nikotiini päätyy keuhkojen ja verenkierron kautta. Tupakkateollisuus on lisännyt tuotteen niitä ominaisuuksia, jotka nopeuttavat nikotiiniriippuvuuden syntyä ja tehostavat sen ylläpitoa. Haitat kärsii kuitenkin tupakoitsija itse. Tupakointi aiheuttaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Tupakointi aloitetaan yleensä yhdessä, mutta lopettaminen on usein huomattavasti yksinäisempää.

Lue lisää: Tositietoa tupakka (EHYT ry)

Nuuska

Nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta. 18 vuotta täyttänyt henkilö voi tuoda kalenterivuorokauden aikana maahan yhden kilon nuuskaa omaan käyttöön. Nuuskaa ei saa välittää eteenpäin. Nuuskan välittäminen on rikos, josta voidaan sakon lisäksi tuomita vankeutta.

Nuuska aiheuttaa voimakasta riippuvuutta se sisältää runsaasti nikotiinia ja nuuskaa käyttävillä nikotiiniannos on keskimäärin suurempi kuin tupakoivilla. Säännölliseen nuuskan käyttöön liittyykin voimakas nikotiiniriippuvuus.

Nuuskasta aiheutuvia vieroitusoireita voivat olla:

 • levottomuus
 • ärtyneisyys
 • päänsärky
 • univaikeudet
 • keskittymisvaikeudet

Lue lisää: Tositietoa nuuska (EHYT ry)

Kannabis

”Suomen huumausainelain (373/2008) mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. Lievin huumausainerikos on huumausaineen käyttörikos, joka voi tarkoittaa esimerkiksi kannabiksen käyttöä tai pienen määrän hallussapitoa. Kannabiksen maahantuonti tai antaminen kaverille ilmaiseksi ovat huumausainerikoksia. Myös kannabiksen kasvattaminen on aina huumausainerikos”.

”Kannabiksen käyttö heikentää tarkkaavaisuutta ja muistia ja vaikeuttaa oppimista. Kannabis aiheuttaa psyykkistä riippuvuutta, ja riippuvuus on sitä todennäköisempää mitä nuorempana kannabiksen käytön aloittaa. Kannabista käyttävät nuoret voivat sairastua myös tavallista herkemmin masennukseen. Alle 17-vuotiaana kannabista käyttäneiden riski masentua myöhemmin elämässään on noin puolitoista kertaa suurempi kuin muiden nuorten. Nuoruuteen kuuluu rajojen ja uusien kokemusten hakeminen. Vain pieni osa kokeilijoista tai satunnaiskäyttäjistä etenee tapa-, ongelma- tai riippuvuuskäyttäjiksi.”

Lue lisää: Tositietoa kannabis (EHYT ry)


Minä ja päihteet – oma suhtautumiseni päihteisiin

Jokaisella on oma tapansa suhtautua päihteisiin ja päihteiden käyttöön. Ajatukset nousevat usein omista kokemuksista sekä tiedosta ja sisällöistä, joita saat esimerkiksi median kautta.

1. Tehtävä: Pohdintaa päihteistä

Katso seuraava video päihteistä: Päihdeilmiö (3:51, EHYT ry)

 • Pohdi, mitä ajatuksia se herättää sinussa. Miksi päihteitä käytetään sinun mielestäsi?
 • Mitä etua voi olla siitä, jos päihteiden käyttöä vähentää, lopettaa kokonaan tai ei aloitakaan? Voit miettiä asiaa mahdollisen oman kokemuksen kautta sekä kavereiden ja tuttavien kertoman mukaan.


2. Tehtävä: Etuja ja haittoja

Piirrä iso sydän, pallo ja tähti. Mieti seuraavia asioita itsesi kannalta:

 • Kirjoita sydämeen: mitä etua siitä on sinulle, jos et aloita ollenkaan päihteiden käyttöä tai jos vähennät sitä?
 • Kirjoita palloon: mitä haittoja sinulle on siitä, jos aloitat päihteiden käytön tai jatkat sitä?
 • Kirjoita tähteen: jos käytät päihteitä, haluaisitko vähentää käyttöä tai lopettaa kokonaan? Jos huomaat, että haluat vähentää tai lopettaa päihteiden käytön, kerro se valmentajallesi. Jos et käytä päihteitä, voit kirjoittaa tähteen kannustusviestin itsellesi ja pitää tämän mielessä myös tulevaisuudessa.

kuva sydan pallo tahti


Vapaa-ajan vietto

Vapaa-ajan tapahtumat määrittävät suuren osan arjesta. Se, kenen kanssa liikut ja millaisia tottumuksia lähipiirilläsi on, vaikuttaa usein huomattavasti omaan ajankäyttöösi ja ajatuksiisi arjesta. Jos vapaa-ajanviettotapasi mietityttävät sinua, voit myös miettiä itsellesi uusia tapoja viettää vapaa-aikaasi ja pohtia sitä, miten suhtaudut toisten vapaa-ajan käyttöön.


3. Tehtävä: Päihteet ja vapaa-aika

Pohdi ystäviesi kanssa nuorten vapaa-ajan viettoa:

 • Mihin ja millaisiin tilaisuuksiin päihteet eivät kuulu?
 • Millaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia kunta ja erilaiset järjestöt järjestävät?
 • Millaiset ovat kivat kotibileet? Kuuluuko niihin päihteet?
 • Millaisia käsityksiä nuorilla voi olla päihteistä? Millaista tietoa haluaisit päihteistä?

Arvot

Arvot kuvastavat sitä mitä pidetään hyvänä ja tärkeänä elämässä. Arvot voivat olla päämääriä, joiden avulla suhtaudutaan asioihin ja ne vaikuttavat päivittäisiin valintoihimme.


4. Tehtävä: Arvomaailman pohtiminen

Voit pohtia omaa arvomaailmaasi seuraavien kysymysten avulla:

 • Mitä asioita pidät tärkeänä elämässäsi?
 • Mitä asioita nuoret arvostavat?
 • Mitkä arvot kuuluvat jokaiseen päivääsi?
 • Miten arvot näyttäytyvät arjessa?
 • Vaikuttavatko arvot tietoisesti tai tiedostamattomasti valintoihisi?
 • Miten voisit toimia arvostustesi mukaisesti?
 • Uskallatko aina toimi omien arvojesi mukaisesti?
 • Oletko joskus toiminut arvojesi vastaisesti? Miksi?
 • Jos jostakin arvosta pitäisi luopua, mistä arvostasi luopuisit ensin?


5. Tehtävä: Kotitreeni – Päihteet

Kirjoita vastaus alla oleviin kysymyksiin:

 1. Miten päihteet näyttäytyvät elämässäsi?
 2. Mihin 1-2 asiaan voit vaikuttaa päihdekäyttäytymisessäsi?
 3. Mitä syitä päihteiden käyttöön voi olla?
 4. Miten päihteet vaikuttavat terveyteen?

Sovelluksia

Motivaattori hyvinvointiin -sovelluksen avulla voi seurata omaa alkoholin käyttöä ja sen yhteyttä mielialaan ja vireystilaan. Muitakin sovelluksia voit etsiä hakusanoilla nutrition, alcohol, smoking.

 

Lähteet: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.