Uuden toimintakulttuurin kehittäminen: Digiosaamisen kehittäminen organisaatiossa

Jaana Kuukasjärvi Digitaalisuus opetuksessa on vyörynyt viime vuosina vauhdilla eteenpäin mm. koronapandemian pakottaman etäopetuksen myötä. Välillä tuntuu, että digitaalisuuden kehittämisessä on vauhtisokeus iskenyt ja mukana on hankala pysyä. Monesti digiosaamisen kehittämiseen ja ylipäätään digitaalisuuden toteuttamiseen opettajan työssä ei ole varattu tarpeeksi resursseja verrattuna siihen, missä määrin opettajien odotetaan ja myös vaaditaan käyttämään digipedagogiikkaa opetuksessa.  …

Jatka lukemista

Uuden toimintakulttuurin kehittäminen: Vertais(ryhmä)mentorointi

Jaana Kuukasjärvi Oppilaitosmaailmassa vanhan toimintakulttuurin mukainen opettajan yksin tekemisen ja yksin pärjäämisen eetos on mielestäni mennyttä maailmaa, vaikka se edelleenkin tuntuu olevan voimissaan monessa oppilaitoksessa. Voi olla, että oppilaitoksen muita toimintoja, kuten digiosaamista on kehitetty kovasti eteenpäin ja sillä saralla ollaan ajantasaisessa koulutuksen kehittämisessä mukana mutta opettajat tekevät silti työtään pääosin yksin omissa poteroissaan. Ilmiö…

Jatka lukemista

Digitaitojen testaus avuksi

Ammatilliseen koulutukseen tulevat ihmiset ovat hyvin eri taustoista ja heillä on monenlaista osaamista. Tutkintokoulutuksessa tarvitaan myös monenlaista digiosaamista. Jos digitaidoissa osaamiskapeikkoja on oppilaitokseen tultaessa paljon, on se opiskelijaa kuormittavaa ja tutkintokoulutuksen keskeyttäminen tulee todennäköisemmäksi. Jo ensimmäisestä haastattelusta lähtien vastuukouluttajalla pitää olla tuntosarvet pystyssä ja aistia, mitkä digitaidot vaativat kehittämistä tutkinnon suorittamisen ja opiskelun näkökulmasta. Mitä…

Jatka lukemista

Kohti verkko-opettajuutta

Istun palaverissa. Kuuntelen työkaveria, joka kertoo innostuneena käyttäneensä oppitunneilla uuttasovellusta, joka mahdollistaa hienojen ryhmätöiden tekemisen sekä leikkimielisen kisailun opiskelijoiden välillä. Hetken kuluttua myös toinen työkaveri kertoo käyttäneensä samaa sovellusta sekä toista aivan upouutta sovellusta videoiden muokkaamiseen. Minua alkaa ahdistaa. En ole käyttänyt näistä vielä kumpaakaan tai rehellisesti sanottuna en ollut edes kuullut näistä. Olenko huono…

Jatka lukemista

Oppimisen ohjaaminen digitaalisessa ympäristössä – opettaja, muista näkyä!

Osana DigiOpe koulutustamme, meidän jokaisen piti perehtyä oppimisen ohjaamiseen digitaalisessa ympäristössä. Oli siis suunniteltava opetusta digitaalisessa ympäristössä. Omalla kohdallani päädyin toteuttamaan opetusta TEAMS-ryhmässä. TEAMS tarjoaa varsin mukavan ympäristön opintokokonaisuudelle. On tila, johon voi erikseen tehdä tehtävät, määritellä palautusajankohdat sekä tehtävien arviointikriteerit. Opintojakson teoriamateriaalin pystyy varsin näppärästi tallentamaan tiedostokansioihin, uusien välilehtien teko on helppoa ja eri…

Jatka lukemista

Pohdintoja tekijänoikeuksista

Hybridiporukka Ammatillinen opettaja työskentelee päivittäin erilaisten verkkosivujen, kirjallisuuden ja alan muiden ammattilaisten tuottamien materiaalien parissa. On todella helppoa rikkoa tekijänoikeuksia vahingossa, vailla minkäänlaista tarkoituksellisuutta tai tietoista rikkeen aietta. Tekijänoikeuksien noudattamiseen kiinnitetään eritasoisesti huomiota oppilaitoksesta riippuen. Tämä siitäkin huolimatta, että melkeinpä jokaisella koulutustasolla opetussuunnitelmaan kuuluu opettaa myös opiskelijoita käyttämään oikein tekijänoikeuksia.    Uusi Digipalvelulaki tuli voimaan 1.4.2019….

Jatka lukemista

Asiantuntijaverkostoa rakentamassa

Miten sinä rakennat asiantuntijaverkostoja? Asiantuntijaverkostot rakentuvat elämän varrella hyvin erilaisissa konteksteissa. Viisi aikuista ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa pohtii omien verkostojensa rakentumista ja niiden antamia mahdollisuuksia. Verkostoissa on myös eri alojen digiosaajia, joiden kanssa voit jakaa osaamista.

Jatka lukemista