Käyttöoikeuksien lisäys- ja poistopyyntö (HALKO)

Kaikki käyttöoikeuksiin liittyvät lisäys- ja muutospyynnöt tehdään HALKO-lomakkeen kautta.