Asiakirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen itse

Kun haluat hyväksyä laatimasi asiakirjan, paina Varaa-painiketta asiakirjan Perustiedot-välilehdellä.

Klikkaa Hyväksy-painiketta. Asiakirjan muuttuu Luonnoksesta Hyväksytyksi ja asiakirjan versionumeroksi esim. 1.0. Jos muokkaat hyväksyttyä asiakirjaa, muuttuu se takaisin luonnokseksi.

Kun asiakirja on hyväksytty, asiakirjan omistajan oikeudet omaava  voi allekirjoittaa asiakirjan. Paina Varaa -painiketta ohjeen ensimmäisen kuvan mukaisesti asiakirjan Perustiedot -välilehdellä. Paina Allekirjoita -painiketta. Asiakirjan tila -metatieto muuttuu allekirjoitetuksi. Jos muokkaat allekirjoitettua asiakirjaa, muuttuu se takaisin luonnokseksi.