Hyväksymis-/ allekirjoituskierto

Asiakirja voidaan lähettää asiakirjakierrolla usealle henkilölle ketjutettuna hyväksyttäväksi/ allekirjoitettavaksi. Asiakirjakierto etenee aina sitä mukaa, kuin kierron vaiheet hyväksytään. Mikäli joku kiertoon määritetty hylkää toimenpiteen, palautuu asiakirja kierron käynnistäjälle.  Kierron käynnistäjä saa aina ilmoituksen, jos asiakirja hylätään tai viimeinen määritetty toimenpide tehdään. Jos kierto katkeaa, seuraavaksi määritetty ei saa ilmoitusta tekemättä jääneestä toimenpiteestä.

1. Varaa asiakirja Perustiedot -välilehdeltä ja siirry Kierto-välilehdelle.

2. Valitse haluttu toiminto (Hyväksyminen tai Allekirjoittaminen) Toiminto -valintalistasta.

3. Klikkaa Lisää käyttäjä -painiketta ja valitse kiertoon osallistuva käyttäjä. Klikkaa Valitse.
Huom. Voit poistaa käyttäjiä hyväksymis-/allekirjoittamiskierrosta valitsemalla poistettavaksi haluamasi käyttäjä Kierto-ikkunasta ja klikkaamalla Poista käyttäjä -painiketta. Voit tyhjentää koko hyväksymis-/allekirjoittamiskierron kerralla klikkaamalla Tyhjennä kierto -painiketta.

4. Kirjoita halutessasi viesti kiertoon osallistujille Saate-kenttään.

5. Klikkaa Käynnistä kierto-painiketta. Asiakirjalla näkyy tietoja kierron aloittajasta, tilasta ja käyttäjästä.

6. Kierron tilaa voit seurata Kierto-välilehdeltä.