Salassa pidettävät liitteet

Varsinainen asiakirja voi olla julkinen, mutta siihen liittyvä liite voi olla salassa pidettävä. On myös  suositeltavaa, että kokouksessa käsiteltävä asia kirjataan erilliselle, salassa pidettävälle liitteelle sen sijaan, että koko muistio/ pöytäkirja merkittäisiin salassa pidettäväksi.

Salassa pidettävät liitteet voidaan liittää asiakirjalle muiden liitteiden tapaan.

  • Julkisen pääasiakirjan käyttöoikeudet eivät enää periydy salassapidettävälle liiteasiakirjalle Kaikki-ryhmän osalta (katselija-oikeudet).