Asiakirjan merkitseminen valmiiksi

Kun asiakirjan käsittely päättyy (hyväksytty/ allekirjoitettu) ja siihen ei ole tarkoitus tehdä enää muutoksia, se merkitään valmiiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakirjakortille liitetty tiedosto lukkiutuu, eikä siihen voi tehdä enää muutoksia. Varsinaiselle asiakirjakortille muutoksia voi edelleen tehdä. Valmista asiakirjaa ei voi enää poistaa.

Asiakirjan valmiiksimerkitseminen aktivoi sille määritetyt ohjaustiedot, kuten esimerkiksi säilytysajan sekä mahdollisen salassapito ajan.

Merkitse valmiiksi -painikkeen saat näkyviin varaamalla asiakirjakortin Varaa-painikkeesta.

Saat näkymään varmistusikkunaan, johon vastataan OK.

 

 

 

Tämän jälkeen näkymä siirtyy asiakirjakortille. Paina Vapauta -painiketta ja asiakirjan käsittely päättyy.

 

 

 

Kun asiakirja on merkitty valmiiksi, asiakirjakortin tietoja voidaan edelleen muokata: