Asiakirjan laatiminen asiakirjamallista

Twebissä on valmiita MS Office -malleja, jotka on laadittu standardin mukaisesti JAMkin näköisiksi. Perusaiakirjatyyppien (pöytäkirja, muistio, raportti, ohje) lisäksi pohjista löytyy myös eri tehtäville laadittuja pohjia.

Asiakirjapohjia  ylläpidetään keskitetysti ja toiveita ja muutosehdotuksia voi lähettää Helpdeksin kautta JAMKin aiakirjahallinnolle.