1 Valikot ja termit

Toimeksiannot-valikko

Toimeksiannot – valikko on eräänlainen Twebin sähköposti, jossa näkyvät kaikki sinulle saapuneet ja lähettämäsi toimeksiannot.

Toimeksiannolla voidaan lähettää asiakirjoja ja asioita käsiteltäviksi (toimeksi, hyväksymispyyntö, allekirjoituspyyntö) tai tiedoksi. Toimeksianto voidaan luoda asiakirjalta, toimeksiannolta tai valikkoikkunan  Luo toimeksianto –toiminnolla

Jos poistat valikosta toimeksiannon, se ei poista järjestelmästä siihen liitettyä asiakirjaa.

Kuvassa Twebin Toimeksiannot valikko, jossa on sähköpostivalikon tapaan saapuneet, luonnokset, lähetetyt ja luo toimeksianto-valikot.
Twebin Toimeksiannot-näkymä

Saapuneet-valikko

Saapuneet -valikko sisältää sinulle saapuneet toimeksiannot. Sähköposti-ilmoituksena saamasi toimeksianto löytyy tästä valikosta.

Luonnokset-valikko

Luonnokset -valikko sisältää luettelon käyttäjän lähettämättömistä, keskeneräisistä toimeksiannoista.Voit tarkastella keskeneräistä toimeksiantoa, täydentää tietoja, liittää siihen asiakirjoja sekä lähettää sen vastaanottajille.

Lähetetyt-valikko

Lähetetyt -valikko on luettelo käyttäjän lähettämistä toimeksiannoista.Voit tarkastella lähetettyä toimeksiantoa, siihen liitettyjä asiakirjoja ja vastaanottajatietoja.Voit lähettää jo lähetetyn toimeksiannon uudelleen.

Luo toimeksianto-valikko

Luo toimeksianto -valikon toiminto mahdollistaa uuden toimeksiannon luomisen, asiakirjojen lisäämisen toimeksiannolle sekä toimeksiannon lähettämisen toisille. Toimeksiantoon on mahdollista liittää määräaika ja vastauspyyntö. Toimeksiannon voi myös tehdä suoraan asiakirjalta.

Asiat-valikko

Asia on jokin JAMKissa käsiteltävä oleva asiakokonaisuus (esimerkiksi hankinta, auditointi, rekrytointi, lausuntopyyntö, muutoksenhaku jne.).

Asianhallinnan avulla laaditaan ja käsitellään asiakokonaisuuteen liittyviä asiakirjoja ja toimenpiteitä (esimerkiksi lausunnot ja päätökset). Sovelluksen käyttäjät voivat katsella ja muokata asioita ja toimenpiteitä käyttöoikeuksiensa mukaan.

Twebin Asia-valikko, josta pääsee asian hakuun, omiin vireillä oleviin asioihin sekä luo uusi asia-kohtaan.
Twebin Asia-valikko

Asian haku– toiminnolla saat nähtäväksesi asiakirjan haun tapaan avattuja asioita.

Omat asiat – kohdassa voit seurata avaamiasi, vireillä olevia asioita. Päätetyt asiat poistuvat tästä kaniosta.

Luo asia –toiminnolla voit avata uuden asian ja liittää sihen jo luotuja asiakirjoja tai tehdä asialle suoraan asiakirjoja.

Asiakirjat-valikko

Twebin Asiakirjat-valikko, josta käyttäjä pääsee asiakirjan hakuun, omiin keskeneräisiin asiakirjoihin ja luomaan uuden asiakirjan.
Twebin Asiakirjat-valikko

Asiakirjan haku-valikko

Asiakirjan haku: Asiakirjoja voidaan hakea mm.

  • asiakirjan nimekkeen (otsikon)
  • laatijan
  • laatimisajan sekä
  • oasiakirjatiedoston sisällön avulla.

Huomaa, että sisältöhaku ei kohdennu kuvatiedostoihin (mm. skannatut kuvat).

Omat asiakirjat-valikko

Omat asiakirjat -valikosta  löydät kaikki laatimasi asiakirjat (luonnokset, hyväksytyt ja allekirjoitetut), joita ei ole vielä merkitty valmiiksi.Valmiit asiakirjat eli sellaiset, joissa tiedosto on jo lukittu, siirtyvät automaattisesti tästä kansiosta pois. Ne löytyvät muilla hakutoiminnoilla.

Hae sähköpostista-valikko

Hae sähköpostista– toimintoa ei JAMKissa käytetä. Sen sijaan suositellaan käytettäväksi Tweb Apila-toimintoa. Voit myös tulostaa saapunut sähköposti PDF-muotoon ja tuoda asiakirja asikirjakortille Hae asiakirja levyltä-toiminnolla.

Luo asiakirja-valikko

Luo asiakirja-valikosta voit ryhtyä tekemään uutta asiakirjaa.

Asiakirjan luonnin yhteydessä täydennetään asiakirjan metatiedot. Ensin luodaan asiakirjakortti, ns. metatietokortti. Sinun tulee vain valita tehtäväluokitus ja siihen liittyvä asiakirjatyypin  ja kirjoitat otsikon.

Valitessasi tehtäväluokituksen ja asiakirjatyypin, sidot asiakirjasi tiedonohjaussuunnitelman (TOS) kautta asiakirjahallinnon piiriin.

Asiakirjakortille laadittavan asiakirjan voit tehdä valmiille asiakirjapohjille tai tuoda ulkoiselta tallevälineeltä. Oikeudet asiakirjoille täydentyvät  joko taustajärjestelmästä tai voit määrittää ne itse. Asiakirjakortille luotava tiedosto voi olla mm. Word-, Excel-, PowerPoint, Visio-, PDF -tiedosto tai skannattu asiakirja, kuva.