Apuviivoja

Apuviivoja käytettävyyden lisäämiseksi verkkoympäristöissä

Värien käyttö

Värejä käytettäessä tulee aina ottaa huomioon se, että on olemassa näyttölaitteita, sekä ihmisiä, joille kaikki värit eivät toistu samalla tavalla. Tämän vuoksi esimerkiksi tekstisisällöille turvallisin yhdistelmä on musta teksti valkoisella pohjalla.

Älä käytä liikaa eri värejä

Värit toimivat hyvin tehosteina tekstin seassa, ja esimerkiksi pidempien osioiden korostaminen väriä käyttäen voi olla luettavuuden kannalta parempi vaihtoehto, kuin esimerkiksi lihavointi. Väreillä korostettaessa olisi kuitenkin hyvä pysyttäytyä käyttämässä vain yhtä korostusväriä tekstiosiota kohden, sillä useita värejä käytettäessä tekstin luettavuus kärsii, ja korostukset menettävät helposti merkityksensä.

Vältä punainen + vihreä -yhdistelmää

Puna-vihersokeus on yleisin värisokeuden muoto, ja se tulisi huomattavan yleisyytensä vuoksi ottaa huomioon mitä tahansa sisältöjä suunniteltaessa.

Voit testata oman värinäkösi helposti verkosta löytyvillä värinäkötesteillä. Testejä löytyy parhaiten hakusanalla ”Värinäkötesti”, ja alla vielä lisäksi pari suoraa linkkiä:

Terveystalon värinäkötesti

Xestia.net värinäkötesti