Apuviivoja

Apuviivoja käytettävyyden lisäämiseksi verkkoympäristöissä

Kansioiden hyödyntäminen

Selkeä kansiorakenne helpottaa huomattavasti työtilan selattavuutta. Tämä korostuu erityisesti, jos työtilassa on paljon sisältöjä ja materiaalia.

Vaikka materiaalit on hyvä jakaa selkeisiin alikansioihin, on kuitenkin syytä varoa liian syviä kansiopolkuja. Niin Optimassa, kuin muissakin verkkoympäristöissä pätee sääntö, että käyttökokemus on sitä mutkattomampi, mitä vähemmillä klikkauksilla käyttäjä saa esille haluamansa sisällön.

http://oppimateriaalit.jamk.fi/optima/files/2010/03/rakenne.jpg

 

Toteuta siis kansiorakenne niin, että osiot on kategorisoitu selkeästi ja riittävän pieniksi kokonaisuuksiksi, mutta rakenteessa ei ole liikaa sisäkkäisiä kansioita!

Kategorisointi ja nimeäminen

Ryhmittele samaan aihealueeseen liittyvät materiaalit saman kansion alle ja pyri siihen, että opintojakson aloitusvalikkoon jää mahdollisimman vähän irrallisia objekteja (ks. kuva yllä).

Opintojaksojen kategorisoinnille ja kansiojaotteluille ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, vaan se kannattaa toteuttaa niin, että se opintojaksojen sisältöjen ja rakenteen kannalta on looginen navigoida. Esimerkiksi mikäli opintojakso etenee selkeinä erillisinä kokonaisuuksina, voi kansiorakenteen jäsennellä suoraan opintojakson kokonaisuuksien perusteella siihen järjestykseen, jossa ne opintojaksolla käsitellään.

 

Toinen esimerkki voisi olla esimerkiksi materiaalikeskeisempi näkökulma, jolloin sisällöt jaetaan materiaalin tyypin mukaan, esim. ”Tuntitehtävät”, ”Luentomateriaalit” yms.

Nimeä kansiot kuvaavasti, mutta varo liian pitkiä nimiä!

Etusivut kansioille?

Kansioiden etusivut eivät luonnollisesti ole tarpeellisia kaikkien sisältöjen yhteydessä, mutta niiden hyöty korostuu varsinkin, jos kansion alta löytyy on isompi asiakokonaisuus. Kansion etusivulla on hyvä kertoa, mistä osiossa on kyse, ja minkälaisia sisältöjä kansio pitää sisällään.

 

Lisää ohjeita kansioiden käyttöön läydät täältä:

Optima – Jäsennys kansioilla

Työtilaohjeet – Kansio