Apuviivoja

Apuviivoja käytettävyyden lisäämiseksi verkkoympäristöissä

Tekstin luettavuus

Tekstipalstan leveys / tekstirivin pituus

Liian kapeat tai leveät tekstipalstat voivat tehdä lukemisesta hankalaa.

Luettavuuden kannalta optimaalinen rivin pituus on 50-60 merkkiä. Tämä sääntö pätee niin painetussa, kuin verkkomateriaalissakin. Tekstirivin pitäisi olla pituudeltaan minimissään 35, ja maksimissaan 90 merkkiä leveä. Verkkototeutuksissa palstan maksimileveytenä luettavuuden kannalta on pidetty n. 550-600 pikseliä. (Tällä sivulla tekstinrivin leveys on maksimissaan 580 px)

Päätteelliset ja päätteettömät fontit

Päätteellinen fontti eroaa päätteettömästä väkäsiensä vuoksi.

Päätteelisten fonttien väkäset ohjaavat katsetta, ja voivat näin parantaa pitkien tekstiosioiden luettavuutta. Päätteellisiä fontteja käytettäessä leipätekstissä on otettava huomioon tarpeeksi suuri kirjasinkoko, jottei luettavuus kärsi.

Tekstitehosteet

Tehosteilla, kuten lihavoiminen, kursivoiminen ja alleviivaus saadaan helposti korostettua tekstistä osioita, mutta liika tehosteiden käyttö tekee tekstistä vaikeasti luettavaa ja sekavaa. Myös useiden erilaisten tehosteiden käyttö samassa tekstiosiossa vaikeuttaa tekstin hahmottamista.

Myös värit ovat hyvä tehostamisen keino, kunhan niiden käyttö on harkittua. Katso lisää ohjeita värien käyttöön täältä.