Apuviivoja

Apuviivoja käytettävyyden lisäämiseksi verkkoympäristöissä

Optima Do’s and Dont’s

Vinkkejä ja ohjeita siihen, mitä käytettävyyttä ajatellen pitäisi tehdä, ja mitä jättää tekemättä Optiman työtiloja työstettäessä.

Valmiit mallipohjat

Optiman valmiiden mallipohjien käyttö helpottaa työtilan sivujen tyylittelyä. Mallipohjien käyttö onkin suositeltavaa, sillä niillä saadaan nopeasti ja helposti tehtyä käytettävyydeltään ja ulkoasultaan hyviä sivuja, joissa jäsentelyä on mietitty valmiiksi.

Optimasta löytyvistä mallipohjista voidaan valita tarkoitukseen sopiva pohja, ja niitä voidaan mukauttaa haluttuun tapaan. Ohjeet mallipohjien käyttöönottoon löytyvät täältä: Optima – Mallipohjat

Kansioit työtilan jäsentelyssä

Käytä kansiota jäsennelläksesi Optima-työtilasi sisältöjä. Hyvin jäsennelty työtila on huomattavasti helpompi käyttää, ja materiaalien hallinnointi on myös vaivattomampaa, jos ne on järjestelty loogisesti. Ohjeistusta kansioiden käyttöön löydät tästä osiosta: Kansioiden hyödyntäminen

Tekstin luettavuus:

Työtilan käytettävyyden kannalta on tärkeää, että työtilan materiaalien teksti on helposti luettavaa, ja tämän vuoksi kannattaa kiinnittää huomiota mm. tekstipalstojen leveyteen ja fontteihin. Tyylittely on hyvä tehostekeino esimerkiksi otsikoissa, mutta pitkien tekstiosioiden kirjasimen tulisi olla helppolukuista, ja sen takia kannattaa suosia ns. ”perusfontteja”, kuten esimerkiksi Arial, Calibri, Times New Roman yms. Lisää vinkkejä tekstin luettavuuden lisäämiseksi löydät täältä: Tekstin luettavuus

kuvateksti

Värien käyttö

Hyvä värien käyttö tuo työtilalle ilmettä, ja voi toimia apuna hahmottamisessa. Käytä värejä mieluiten yhtenäisinä teemoina, sillä jos värejä on liikaa, tulee työtilasta helposti sekava. Tekstiosioissa varmin valinta on musta teksti valkoisella pohjalla, käytä siis mieluiten tätä yhdistelmää!

Lisää värien käytöstä täältä: Värien käyttö