Uudenlaiset oppimisen tilat

Perinteisistä pulpettirivein varustelluista luokkatiloista ollaan siirtymässä muuntojoustaviin oppimisympäristöihin, joissa voidaan opiskella eri menetelmiä käyttäen yksin, pareittain ja erilaisissa ryhmissä.

Uudenlaiset oppimisen tilat ovat toimintaa, tunnetta ja vuorovaikutusta tukevia ympäristöjä, jotka kannustavat aktiiviseen, osallistuvaan oppimiseen. Tilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut pedagoginen toiminta ja tarve.

Koska ympäristöllä on suuri vaikutus tunteisiin, käyttäytymiseen, vireystasoon ja luovuuteen, on tilojen ulkoasuun ja viihtyvyyteen kiinnitetty paljon huomiota. Tilan pitäisi innoittaa ja motivoida meitä – ei päinvastoin.

Opetustilat

Koivuluokka

IMG_6323Koivuluokka on suunniteltu tukemaan yhteisöllistä oppimista. Värikkäästi sisustettu ja teknologialla varustettu oppimisympäristö sijaitsee Dynamossa, Lutakon kampuksella. Huonekalujen järjestys on muutettavissa kulloiseenkin oppimistilanteeseen nopeasti – pienryhmätyöskentelystä luentomuotoon, väittelystä kalamaljaan. Verhojen avulla tilasta saa rajattua neljä eri työskentelyaluetta pienryhmätyöskentelyä varten. Myös teknologiset ratkaisut on suunniteltu mukautumaan erilaisiin oppimistilanteisiin.

Nykyaikainen opiskelu on yhä enenevissä määrin yhdessä tekemistä. Tämä tila luo siihen erinomaiset puitteet.

Mäntyluokka

d206Mäntyluokka on suunniteltu toiminnalliseen hybridiopetukseen eli opetukseen, jossa osa osallistujista on läsnä, osa etänä (esim. Skypen tai Adobe Connectin kautta). Tilassa on kolme tykkiä kahteen eri suuntaan, tila on akustoitu ja mikitetty. Tilan yksi seinä on kokonaan piirtopintaa. Pienryhmätyöskentelyä varten tilaa voidaan rajata pyörillä kulkevilla piirtoseinillä, joita voidaan käyttää myös valkotauluina tai niihin voi heijastaa projektori kuvaa. Tilassa on erilaisia istuimia perinteisestä tuolista jumppapalloon ja keinutuolista nojailutuoliin. Pöydissä on korkeussäätö ja kaikki kalusteet ovat helposti liikuteltavia.

 

Ohjaustilat

Webinaariot

IMG_webinaariWebinaariot on tarkoitettu etäohjaukseen ja synkroniseen etäopetukseen. Webinaariossa opettajapari (tai opettaja ja asiantuntija) voivat toteuttaa monipuolisin menetelmin laadukkaita ja yhteistoiminnallisia oppimisen tilanteita. Webinaariossa on kaksi työpistettä vastakkain, kiinteät tietokoneet, näytöt ja äänijärjestelmä, jotka tukevat oppimisprosessin toteuttamista etänä.

Ajatuspaja

Ajatuspaja on pieni (max. 10 hlöä) ympäristö, joka tukee toiminnallista tiedon rakentamista. Tilassa on liikuteltavat nojatuolit, kokouspöytä, piirtopintaa ja tarvittava tekninen laitteisto etäohjausta ja -kokouksia varten.

OhjauskoppiIMG_ohjauskoppi

Ohjauskoppi on tila, jossa opettaja ohjaa opiskelijaa tai pienryhmää kuvapuheluiden kautta (Skype, Adobe Connect).

 

 

 

 

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr