Palautteen antaminen

Tavoite

 • Opiskelijat antavat rakentavaa palautetta toisilleen ja oppivat hyödyntämään muille annettua palautetta omaan oppimiseensa.
 • Ryhmä on jaettu 6-7 pienryhmään, jotka esittelevät töitään. Kaikki antavat palautetta ryhmille ja palautteet ovat kaikille näkyvissä.

Valmistelut

 • Luo Today’s meet –sovellukseen ryhmäpalautteelle sivu. Lyhennä sivun linkki Bitlyn avulla tai luo QR-koodi, joita käyttämällä opiskelijat pääsevät ryhmäpalautteen sivulle.
 • Varaa yksi tablet-laite/pienryhmä.
 • Varmista, että iPadeissä on QR-koodi skannaussovellus valmiina.

Työskentely/toteutus

 • Opettaja heijastaa palautesivun kaikkien nähtäväksi joko AppleTv:n tai dataprojektorin avulla. Palautteet näkyvät koko ajan ja palautesivu muuntuu esitysten ja palautteiden myötä.
 • Opiskelijat avaavat palautesivun joko skannaamalla QR-koodin tai kirjoittamalla lyhenteen selaimeen. Opiskelijat kirjoittavat oman nimensä tai nimimerkin, kun aloittavat palautteen antamisen.
 • Kullekin pienryhmälle sovitaan oma # (hatchtag) aihetunniste, mikä helpottaa palautteiden käsittelyä.
 • Jokainen opiskelija antaa palautetta ryhmille iPadillä. Palaute sisältää myös kehittämisideat sekä sen, miten jokainen voi itse soveltaa esityksen antia.
 • Opettaja ei ole moderaattori, vaan yksi palautteen antajista opiskelijoiden joukossa.

Jälkeen

 • Opettaja kopioi kaikki palautteet Word-dokumentiksi ja laittaa sen ryhmän yhteiseen oppimisalustaan (Optima).
 • Opettaja sekä opiskelijat voivat ryhmitellä palautteita aihetunnisteiden avulla käyttämällä Wordin lajittele-toimintoja.

 

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr