Orientoituminen, warm up aktiivitaulun avulla

Tavoite

  • Opiskelija orientoituu oppimistilanteeseen ja opittavaan sisältöön.  Opiskelija saa työskentelyn avulla kuvan koko ryhmän lähtötilanteesta suhteessa opittavaan asiaan.

Valmistelu

  • Tee sisältöön sopiva kuvakollaasi PowerPoint-diaan.  Laita kuvakollaasi ppt-sliden taustaksi, jotta kuva ei aktivoidu työskentelyn aikana (aloita tyhjä esitys ja valitse: Näytä -> Dian perustyyli -> Taustayylit ->Muotoile tausta ->Kuva tai materiaalitäyttö).
  • Lisää taustakuvan päälle tähtiä, ympyröitä tai neliöitä dian reunoille niin monta kuin ryhmässä on opiskelijoita.  Tähtiä pitää voida liikuttaa kuvakollaasin päällä.
  • Jos aktiivitaulu on käännettävissä pöytätasoksi, niin käännä se valmiiksi pöydäksi. Mikäli kääntömahdollisuutta ei ole, niin työskennellään taulupinnalla.

Työskentely

  • Avaa ppt-esitys aktiivitaulun näyttöön (koko näyttö).
  • Kuvien avulla opiskelijat kertovat kokemuksistaan, käsityksistään ja tuntemuksistaan käsiteltävään asiaan liittyen.  Kukin opiskelija siirtää tähden, ympyrän tai neliön sen kuvan päälle, mikä vastaa hänen kokemuksiaan.
  • Kun kaikki ovat siirtäneet oman merkkinsä paikoilleen, niin saadaan kuva ryhmän lähtötilanteesta asian työstämiseen.

Jälkeen

  • Ppt-dia tallennetaan ja jaetaan ryhmän kesken PDF-tiedostona esim. Optiman tai muun oppimisympäristön kautta.

Esimerkkejä välineistä

  • Pdf-tiedoston jakamiseen: oppimisympäristö (Optima, Moodle, tms.), OneDrive, sähköposti

 

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr