Opitun arviointia, koonti

Tavoite

  • reflektoida opittuja asioita ja tehdä näkyväksi kunkin oppimista

Valmistelu

  • Varmista, että tilassa on dataprojektori.
  • Varmista, että käytössäsi on suuri pinta tai seinä, johon voi kirjoittaa.
  • Etsi tai piirrä itse tablettilaitteella kuva, jota opiskelijat voivat täydentää ja kehittää itsearviointia tehdessään.
  • Siirrä kuva tietokoneelle.

Työskentely

  • Heijasta kuva piirrettävään pintaan.
  • Opiskelijat täydentävät kuvaa kirjaamalla oman oppimisen kannalta merkityksellisiä asioita ja myös sellaisia asioita, jotka tuntuvat hankalilta.
  • Kuvaa täydentäessään opiskelijat kytkevät omia kokemuksiaan toisten opiskelijoiden kokemuksiin, jolloin kuvasta alkaa hahmottua koko ryhmän arviointi opiskellusta kokonaisuudesta.

Jälkeen

  • Työskentelyn jälkeen voidaan ottaa valokuva seinästä joko puhelimella, tablet-laitteella tai kameralla. Kuva laitetaan ryhmän yhteisesti sovittuun (esim. Optimaan tai muuhun oppimisympäristöön).

 

 

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr