Opittavan asian jäsentäminen

Tavoite

  •  Opiskelijat jäsentävät jotakin asiaa mahdollisimman monipuolisesti ja tarkastelevat eri ulottuvuuksien keskinäisiä suhteita keskustelemalla ja visualisoimalla.

Valmistelut

  • Varaa yksi tablet-laite (esim. iPad) pienryhmälle.
  • Varmista, että tilassa on dataprojektori ja VGA-sovitin, jolla kytket tabletin dataprojektoriin tai kytke langattomaan peilauslaiteeseen (esim. AppleTV).
  • Hae tabletiin MindMap-sovellus.
  • Huom. Myös useampi ryhmä voi työskennellä eri käsitekarttojen parissa samanaikaisesti, mikäli tarvittavia laitteita on saatavilla (tablet-laitteet, VGA-sovittimet, esittämiseen esim. liikuteltavat dataprojektorit).

Työskentely

  • Yksi opiskelija käyttää tablet:ia, avaa sovelluksen ja rakentaa käsitekarttaa, joka heijastetaan seinälle koko ryhmälle.  Opiskelijat voivat myös vuorotellen työstää karttaa.
  • Opittavasta asiasta pyritään tuomaan esiin mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia ja tekijöitä, joita ryhmitellään käsitekartaksi MindMap-sovelluksen avulla.
  • Jos pienryhmiä on useita, niin jokainen ryhmä voi tehdä oman käsitekartan.  On myös mahdollista työstää yhtä käsitekarttaa siten, että ryhmät jatkavat työstämistä edellisen ryhmän käsitekartan pohjalta.
  • Karttaa tai karttoja tarkastellaan yhdessä opettajan johdolla ja syvennetään asiaa keskustellen.

Jälkeen

  • Käsitekartta tallennetaan tablet-laiteelle ja siirretään sähköpostilla tietokoneelle. Tiedosto laitetaan ryhmän oppimisympäristöön (esim. Optima). Tiedoston voi mahdollisuuksien mukaan jakaa esimerkiksi sähköpostilla itselle/toisille suoraan.

Esimerkkejä välineistä

 

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr