Keskustelu pienryhmässä

Tavoite

 • Mistä puhuttiin? Keskustelu näkyväksi sanapilven avulla

Valmistelut

 • Varmista, että käytössäsi on dataprojektori
 • Varaa 1 tablettilaite / ryhmä
 • Varaa VGA-sovitin tabletin kytkemiseksi dataprojektoriin tai kytke langattomaan peilauslaiteeseen
 • Hae Word Cloud –sovellus ryhmälle valmiiksi

Ryhmän työskentely / toteutus

 • Valitaan ryhmästä keskustelun kirjaaja, joka käyttää tablettilaitetta.
 • Kirjaaja kirjoittaa koko keskustelun ajan ydinsanoja Word Cloud –sovellusta käyttäen. Sanat kirjoitetaan niin usein kuin ne keskustelussa esiintyvät eri puheenvuoroissa.

Keskustelun koonti

 • Kytketään tablettilaite dataprojektoriin tai  langattomaan peilauslaiteeseen.
 • Word Cloud- sovellus tekee keskustelusta sanapilven ja näyttää keskustelun sisällölliset painotukset suurentamalla niitä sanoja, joita keskustelussa esiintyy useammin. Näin saadaan keskustelun painopisteet visuaalisesti näkyviin.
 • Sanapilvestä käydään syventävää keskustelua ryhmän kanssa.

Käyttöideoita

 • Käytä toimintamallia, kun opetusmenetelmänä on esim. väittely. Toinen sihteeri kirjaa puolesta-argumentit ja toinen vastaan-argumentit sanapilveksi. Lopuksi tarkastellaan, mitkä argumentit muodostuivat keskeisiksi kummankin näkökulmasta.
 • Käytä toimintamallia eritehtäväisessä ryhmätyöskentelyssä siten, että keskustelu on yksi tehtäväpiste, jossa kaikki ryhmät työskentelevät jatkamalla edellisen ryhmän sanapilveä. Näin syntyy koko ryhmän sanapilvi, josta voidaan keskustella.

Jälkeen

 •  Tallenna syntynyt kuva ja siirrä se sähköpostin avulla tietokoneelle. Kuva jaetaan esim. Optiman tai vastaavan ympäristön avulla.

Esimerkkejä välineistä

 

 

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr