Webinaari – osana monimuotokoulutusta, välineenä Adobe Connect Pro -verkkokokousjärjestelmä

Tavoite 

 • Kehittää osallistujien ymmärrystä tai osaamista määritellystä aiheesta, tai
 • Edistää osallistujien koulutukseen liittyvien yksilö- tai ryhmätuotosten tuottamista.

Valmistelut

 • Jos mahdollista, perehdytä (tai simuloi) osallistujat Connect Pro-työskentelyyn kontaktiopetuksessa.
 • Tee käsikirjoitus Connect Pro-työskentelylle valmiiksi. Käsikirjoituksen on syytä olla melko yksityiskohtainen aikataulujen osalta.
 • Jaa mahdolliset aineistot etukäteen (esim. Optimassa tai muussa oppimisympäristössä, tiedostot ppt- tai pdf-muodossa) ja vie ne valmiiksi Connectiin.
 • Valmistele tarkoituksenmukaiset layoutit (sivupohjat) Connectiin ja tee niille tarvittavat podit (eli toiminto-objektit, esim. Share (esitystiedoston jakaminen), Notes (muistiinpanot), Chat (keskustelualue), Webcam (webbikamera) ). Asettele podit visuaalisesti ja toiminnallisesti oikeille paikoille.
 • Valmistele ryhmätyöhuoneet käynnistämällä ryhmätyöskentely (Start breakouts). Huomioi ryhmätyöhuoneiden suunnittelussa seuraavat asiat:
  • Montako ryhmätehtävää osallistujat tekevät? Jokaiselle ryhmälle on valmisteltava ryhmätyöhuone jokaista tehtävää kohden. Esim. jos sinulla on 4 ryhmää ja teetät 3 ryhmätyötä, on sinun valmisteltava yhteensä 12 ryhmätyöhuonetta.
  • Miten ryhmät kirjaavat tuotoksiaan näkyviin (esim. ryhmätyöhuoneen Notes-pod)? Tehtävänannon on syytä näkyä ryhmätyöhuoneissa valmiina, kun ryhmätyöskentely alkaa.
  • Miten tuotokset arvioidaan yhteisessä tilassa, kun ryhmätyöskentelyaika on loppunut(tehdäänkö esim. vertaisarviointi)?
  • Miten tuotoksia voidaan täydentää yhteisen arvioinnin aikana? Muista, että ryhmätyöhuoneessa tehdyt Notes-muistiinpanot eivät ole täydennettävissä Connectin yhteisessä näkymässä. Täydentämistä varten pitää tehdä yhteisen näkymän Notes jokaiselle ryhmälle.
  • Miten tuotokset otetaan talteen Connectista? Tämä mieluiten osallistujien omaksi toiminnaksi.
 • On tärkeää muistaa ennalta nimetä kaikki podit oikein (esim. ryhmätöiden kirjaamista varten tehtyihin Notes-podeihin otsikoksi Ryhmä 1: tehtävä 1, Ryhmä 2: tehtävä 2 jne., koska se helpottaa työskentelyn ohjaamista).
 • Testaa layoutien toiminta simuloimalla Connectissa tapahtuva ryhmätyöskentely.
 • Huolehdi ohjelmaa laatiessasi, että osallistujien sisäänkirjautumiseen on riittävästi aikaa (30 min) ja että osallistujat myös saapuvat hyvissä ajoin äänten ja yhteyden toimivuuden testaamista varten.
 • Lisäksi kirjaa (esim. Share tai Notes) Connectiin 1. layoutiin näkyviin ohjeet äänten testaamiseen ylävalikosta löytyvällä Audio Setup Wizardilla sekä luennon ohjelma.

Toteutus

 • Anna osallistujille oikeudet ääneen ja kuvaan ja kehota testaamaan ne (Audio Setup Wizard).
 • Ryhmiin jakamisen helpottamiseksi (esim. oppimipiirit, pienryhmät), pyydä jokaista osallistujaa muokkaamaan nimeään kirjoittamalla nimen eteen oman ryhmän lyhenne (Attendees-pod ja valikosta ”Edit my info”).
 • Ohjeista osallistujia tämän jälkeen mykistämään mikrofoni ja jäädyttämään kuva, kunnes varsinainen työskentely alkaa.
 • Laita tarvittaessa webinaarin nauhoitus päälle (ylävalikosta Start recording). Muista, että ryhmätyöskentelyä ei voi nauhoittaa. Pysäytä siis nauhoitus aina ryhmätöiden ajaksi ja muista jatkaa nauhoitusta, kun ryhmätyöskentely päättyy ja osallistujat palaavat yhteiseen näkymään.
 • Aloita yleinen webinaarin ohjeistus. Aloite ryhmätyöskentely (Start breakouts) ja jaa osallistujat ryhmätyöhuoneisiin. Käy seuraamassa työskentelyä jokaisessa ryhmätyöhuoneessa.
 • Laita pikaviesti kaikille osallistujille (Attendees-pod ja sieltä ”Broadcast a message”), paljonko ryhmätyöille on aikaa (esim. 2 min). Lopeta ryhmätyöskentely (End breakouts) ja laita esiin layout, jolle ole etukäteen koonnut ryhmätyöhuoneiden tuotokset (esim. eri ryhmien Notes-podit).
 • Ota esiin arvioinnin ajaksi yhteiseen tilaan kirjaamista varten tekemäsi Notes, jolle joku ryhmäläisistä voi kirjata lisäyksiään.
 • Mikäli kysymyksiä esitetään äänen ja kuvan kanssa, suurenna aina kysymyksen esittäjän kuva.

Jälkeen

 • Ota tarvittaessa talteen luennolla syntyneet tuotokset, tee niistä kooste ja jaa esim. Optiman tai muun oppimisympäristön kautta. Pyri mahdollisuuksien mukaan siihen, että ryhmät ottavat itse talteen tuotoksensa ja jakavat ne sovitulla tavalla. Jos jakamiseen käytetään Optimaa tai muuta oppimisympäristöä, valmistele jakaminen etukäteen (esim. Optiman palautuslaatikko, keskustelualue).
 • Varmista, että Connectin luentotallennelinkki toimii ja jaa se opiskelijoille (esim. linkki Optima-työtilan päänäkymään tai keskustelualueelle). Tarvittaessa lyhennä www-osoite.

Esimerkkejä välineistä

 

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr