Prosessikirjoittamisen ohjaus / pienryhmäohjaus etänä

Tavoite

  • Opiskelijat saavat aineksia ohjauskeskustelun avulla oppimistehtävänsä jatkotyöstämiseen. Etäyhteys mahdollistaa luontevan dialogin oppimistehtävän pohjalta.

Valmistelu

  • Varmista, että kaikilla on Skype ja siitä uusin versio. Testaa äänet etukäteen Skypen sisäänrakennetulla työkalulla.
  • Opettaja ja opiskelijat vaihtavat Skype-tunnukset.  Opettaja työskentelee ohjauksessa etänä ja 2-3 opiskelijan ryhmä voi kokoontua joko saman tietokoneen ääreen tai toimia omilla Skype-tunnuksillaan kaikki etänä.
  • Opiskelijat toimittavat ohjaajalle aineiston, johon ohjaus kohdistuu. Opiskelijat toimittavat etukäteen myös ne kysymykset, joihin he tarvitsevat ohjausta.
  • Sovitaan Skype-ohjausaika ja kumpi ottaa yhteyden.

Toteutus

  • Tarkistetaan, että kummassakin päässä toimivat ääni ja kuva. Jos äänessä on ongelmia, voidaan käyttää Skypen keskustelualuetta.
  • Ohjaus on keskustelevaa ja vuorovaikutteista sekä reflektiota tukevaa.
  • Opettaja voi tarvittaessa näyttää oppimistehtäviin tekemänsä merkinnät (korostukset ja jäsennykset). Opiskelijat voivat samalla tavalla näyttää opettajalle oppimistehtävien eri kohtia.

Jälkeen

  • Opiskelijat työstävät oppimistehtävistä seuraavan version palautteen pohjalta ja palauttavat tekstin sovitulla tavalla.

 

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr