Prosessikirjoittamisen ohjaus / pienryhmäohjaus etänä

Tavoite

  • Opiskelijat saavat aineksia ohjauskeskustelun avulla oppimistehtävänsä jatkotyöstämiseen. Etäyhteys mahdollistaa luontevan dialogin oppimistehtävän pohjalta.

Valmistelu

  • Sovitaan ohjausaika ja opettaja lähettää linkin käyttämäänsä etäkokousvälineeseen (esim. Teams, Zoom).
  • Opettaja työskentelee ohjauksessa etänä ja 2-3 opiskelijan ryhmä voi kokoontua joko saman tietokoneen ääreen tai toimia kaikki etänä.
  • Opiskelijat toimittavat ohjaajalle aineiston, johon ohjaus kohdistuu. Opiskelijat toimittavat etukäteen myös ne kysymykset, joihin he tarvitsevat ohjausta.

Toteutus

  • Tarkistetaan, että kummassakin päässä toimivat ääni ja kuva.
  • Ohjaus on keskustelevaa ja vuorovaikutteista sekä reflektiota tukevaa.
  • Opettaja voi tarvittaessa näyttää oppimistehtäviin tekemänsä merkinnät (korostukset ja jäsennykset) ruudunjaon avulla. Opiskelijat voivat samalla tavalla näyttää opettajalle oppimistehtävien eri kohtia.

Jälkeen

  • Opiskelijat työstävät oppimistehtävistä seuraavan version palautteen pohjalta ja palauttavat tekstin sovitulla tavalla.

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr