Posterinäyttely oppilaitoksen aulatilassa, opiskelija etänä mukana

Tavoite

 • Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua posterinäyttelyyn etänä ja esittää oman posterinsa muille sekä kommentoida muiden postereita.

Valmistelut

 • Posteri toimitetaan etukäteen opettajalle ja muille opiskelijoille sähköisenä esim. Optimaan tai muuhun oppimisympäristöön opintojakson työtilaan sille varattuun kansioon. Opettaja toimittaa posterit painettavaksi kirjapainoon.
 • Opettaja ja etäopiskelija jakavat keskenään Skype-tunnukset.
 • Sovitaan, milloin etäopiskelija ottaa yhteyden opettajaan Skypellä.
 • Valmistellaan posterinäyttelyn aikataulu ja toteutus lähiryhmän ja etäopiskelijan /etäopiskelijoiden kanssa Skypellä esim. iPadin tai kannettavan tietokoneen kautta.
 • Varmistetaan, että esittelytilassa on langaton verkkoyhteys.
 • Varmistetaan, että etäopiskelijan posteri voidaan sijoittaa sellaiseen paikkaan, että iPad / kannettava tietokone on kytkettävissä sähköverkkoon.
 • Varmistetaan, että käytössä on kaiuttimet ja dataprojektori.

Posterinäyttelyn toteutus

 • Posterinäyttelyssä on kannettava tietokone ja kaiuttimet, jotka on sijoitettu opiskelijan tekemän posterin viereen pöydälle.
 • Etäopiskelija esittelee omaa posteriaan yleisölle Skypen kautta, keskustelee yleisön kanssa ja ottaa vastaan palautetta.
 • Etäopiskelija tutustuu muiden opiskelijoiden postereihin, kommentoi ja arvioi niitä siten, että lähiopiskelijat kuljettavat kannettavaa tietokonetta posterilta toiselle, ”kainalo-Kalle”.

Posterinäyttelyn jälkeen luokkatilassa

 • Palautekeskustelu lähi- ja etäopiskelijoiden kanssa posterinäyttelystä. Etäopiskelija on mukana Skypen kautta kannettavalla tietokoneella, jossa on kaiuttimet ja joka on kytketty dataprojektoriin.
 • Opiskelijat työstävät posteriin teemaan liittyviä artikkeleita ja palauttavat ne Optiman työtilaan ja kirjoittavat itsearvioinnin koko prosessista.

Esimerkkejä välineistä

 • Etäopiskelijaan yhteyden muodostamiseen Skype, Adobe Connect Pro

 

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr