Oppimistehtävän esittäminen etänä

Tavoite

 • mahdollistaa oppimistehtävien purkuun osallistuminen myös niille henkilöille, jotka jostain syystä ovat estyneitä osallistumaan lähitapaamiseen (esim. pitkä matka, pienet lapset, esteellinen tila tms.) tai jotka mieluummin osallistuvat etänä tai
 • mahdollistaa oppimistehtävien purkuun osallistuminen etänä, kun lähitapaamiseen osallistuminen on estynyt (esim. pitkä matka, pienet lapset, muut esteet)

Valmistelut

 • Sovi etäosallistujan/osallistujien kanssa mahdollisuudesta osallistua etänä.
 • Sovi etäosallistujan/-osallistujien kanssa, millä välineellä toimitaan (esim. Adobe Connect Pro).
 • Sovi, onko esityksessä näkyvissä vain esiintyjä vai myös oppimistehtävän teksti/diat/video tms., minkä esiintyjä haluaa näyttää ryhmälle. Sovi, lataako osallistuja materiaalin näkyviin ohjelmaan vai lataatko sinä.
 • Mieti ja sovi etäosallistujan kanssa, miten lähiosallistujat (ja muut etäosallistujat) voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja (mikrofoni tai keskustelualue).
 • Pyydä etäosallistujaa lähettämään tehtävänsä tutustumista varten etukäteen muille osallistujille tai tallentamaan tehtävänsä oppimisympäristöön. Ohjeista lähiosallistujat lukemaan tarvittava materiaali.
 • Testaa yhteyden toimivuus ja osallistujien osaaminen etukäteen.
 • Varmista, että luokassa on toimiva internet-yhteys, kaiuttimet ja videotykki sekä lähiosallistujilla kommentointimahdollisuus (konferenssimikrofoni, erillinen mikrofoni tai pienelle ryhmälle voi riittää tietokoneen mikrofoni).
 • Sovi etäosallistujan/-osallistujien kanssa, tarvitsetko erillisen kameran näyttääksesi lähiosallistujat etäesiintyjille vai riittääkö, että näytät osallistujat tietokoneen kameran avulla. Varaa tarvittava kalusto.

Toteutus

 • Hetki ennen tilaisuuden alkua käynnistä ohjelma ja lataa materiaali ohjelmaan, jos se sovittiin tehtäväksesi.
 • Avaa yhteys etäesiintyjille.
 • Avaa tilaisuus
 • Näytä sovitulla tavalla osallistujat toisilleen
 • Ohjeista lähiosallistujat ja etäosallistuja(t) tilaisuuden kulkuun
  • kokonaiskuvaus tilaisuuden kulusta
  • kommenttien ja kysymysten esittäminen etäosallistujalle/-osallistujille – miten tapahtuu
 • Aloita esitys etäosallistujan kanssa sovitulla tavalla

Esimerkkejä välineistä

 • Yhteyden ottamiseen etänä: Adobe Connect Pro, i-Linc, Lync, Skype
 • videoneuvottelulaitteet

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr