Luento etä-läsnä, vuorovaikutteinen luento ja pienryhmätyöskentely

Tavoite:

 • Mahdollistaa oppimisen ja työskentelyn luokkatilassa olevan opiskelijaryhmän ja yhden etäopiskelijan tai etänä olevan ryhmän välillä.

Valmistelut:

 • Varmista, että tilassa on langaton verkko.
 • Opettaja ja etäopiskelija jakavat keskenään Skype-tunnukset.
 • Opettaja ja etäopiskelija käyvät etukäteen Skypellä keskustelun lähiopiskelupäivän toimintatavoista, opintojakson tavoitteista, sisällöistä yms. Sovitaan etäopiskelijan osallistumisen aikatauluista, miten päivän työskentely rytmittyy ja milloin etäopiskelija on mukana.
 • Opettaja laittaa opetusmateriaalit Optimaan tai muuhun oppimisympäristöön.  Myös opiskelijat lisäävät työstämiään oppimistehtäviä Optimaan tai muuhun oppimisympäristöön.
 • Opettajalla ja opiskelijalla on kummallakin kaksi tietokonetta / tietokone ja tablet-laite. Sekä opettajalla että opiskelijalla tulee olla web-kamera (joko irrallinen tai kiinteästi laitteessa).
 • Opettaja varmistaa, että käytössä on dataprojektori ja kaiutin.

Työskentely:

 • Päivän materiaalit ja oppimistehtävät esitetään tietokoneella. Opettaja liittää tietokoneen dataprojektoriin ja näyttää materiaalit lähiopiskelijoille. Etäopiskelija avaa oppimisympäristön työtilasta samat materiaalit.
 • Etäopiskelija tulee oppimistilanteeseen tablet-laitteen avulla kuvana ja äänenä.
 • Lähiopiskelijat vuorotellen pitävät huolta, että webbikameran suunta on kulloiseenkin puhujaan päin.
 • Etäopiskelija esittää omia oppimistehtäviään lähiopiskelijoille ja opettajalle. Esityksen aikana käytetään kaiutinta.
 • Opettaja ja lähiopiskelijat esittävät etäopiskelijalle kysymyksiä ja kommentteja ja päinvastoin.
 • Etäopiskelija työskentelee jokin pienryhmän mukana tai itsenäisesti tehtävästä riippuen esimerkiksi 30 – 60 min. Sovitaan aika, jolloin palataan käsittelemään tehtäviä yhdessä.
 • Työskennellään yhtenä ryhmänä ja sovitaan etätyöskentelystä.

Jälkeen:

 • Opiskelijat tallentavat ryhmätyöskentelyn tulokset joko kuvaamalla tablet-laitteella tai tekstitiedostoina.
 • Opiskelijat laittavat työskentelyn tulokset Optimaan tai muuhun oppimisympäristöön.
 • Opettaja laittaa oppimisympäristöön lähdevinkkejä ja lisäaineistoja jatkotyöstämistä varten.

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr